Dofinansowanie do zamiany mieszkań dla osób z niepełnosprawnością – także dla osób poniżej 16 roku życia

08 lutego 2023

Dofinansowanie do zamiany mieszkań dla osób z niepełnosprawnością – także dla osób poniżej 16 roku życia

Państwowy Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ogłosił, że z programu „Samodzielność – Aktywność – Mobilność!” Dostępne Mieszkanie mogą skorzystać także osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności do 16 roku życia.

Przypominamy, że z programu Dostępne Mieszkanie mogą skorzystać osoby z niepełnosprawnością, które:

  • posiadają orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, orzeczenie o niepełnosprawności wydawane dla osób poniżej 16 roku życia lub orzeczenie równoważne (np. o niezdolności do samodzielnej egzystencji wydawane przez ZUS);
  • posiadają niepełnosprawność ruchową uniemożliwiająca poruszanie się bez użycia wózka inwalidzkiego;
  • w momencie składania wniosku nie ukończyły 65 roku życia
  • zamieszkują w mieszkaniu/budynku, uniemożliwiającym samodzielne wyjście na poziom zero;

W ramach programu można wnioskować o dofinansowanie zamiany mieszkania na mieszkanie pozbawione barier, umożliwiające samodzielne opuszczenie budynku, aż do poziomu zero przed budynkiem.  Maksymalna wysokość dofinansowania dla lokalizacji w powiecie tucholskim wynosi w I kwartale 2023r.  75.748,05 zł.

Wnioski należy składać wyłącznie w formie elektroniczne za pośrednictwem platformy SOW – https://sow.pfron.org.pl/

W razie pytań zachęcamy do kontaktu telefonicznego (52 559 0219), elektronicznego (pcprtuchola.pfron@wp.pl) lub osobistego w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi, ul. Kościuszki 16, pokój 2.11 (II piętro, na przeciwko windy)