BEZPIECZNY I AKTYWNY SENIOR

26 stycznia 2017

BEZPIECZNY I AKTYWNY SENIOR

Apel o włączenie się w kampanię „Bezpieczny i Aktywny Senior”,

Pani Elżbieta Rafalska Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zainaugurowała kampanię „Bezpieczny i Aktywny Senior”, która ma na celu pobudzenie świadomości społecznej na temat bezpieczeństwa i aktywności sportowej, społecznej, edukacyjnej i kulturalnej osób starszych. Informacje na temat kampanii można znaleźć na stronie: http://www.mpips.gov.pl/bezpieczny-i-aktywny-senior/

Celem kampanii jest przede wszystkim:

  • bezpieczeństwo osób starszych,
  • ograniczenie liczby przestępstw popełnianych na szkodę osób starszych,
  • pobudzenie świadomości społecznej na temat wyboru odpowiedniej formy wsparcia dla osób starszych oferowanych przez różne podmioty,
  • promocja zdrowego i bezpiecznego stylu życia wśród seniorów.

Kampania realizowana będzie w kilku etapach. Pierwszy etap pn.: Bezpieczny dom dla seniora.