Zawiadomienie o przekształceniu stowarzyszenia „Jak w rodzinie”

14 września 2022

Zawiadomienie o przekształceniu stowarzyszenia „Jak w rodzinie”

Zawiadomienie o podjęciu uchwały o przekształceniu stowarzyszenia „Jak w rodzinie”

Zarząd Tucholskiego Stowarzyszenia „Jak w rodzinie” zawiadamia, że w dniu 09.09.2022 r. Zgromadzenie Członków stowarzyszenia podjęto uchwałę o przekształceniu stowarzyszenia zwykłego „Jak w rodzinie” w stowarzyszenie zarejestrowane w KRS działające pod nazwą „Tucholskie Stowarzyszenie „Jak w rodzinie””. Wobec powyższego Zarząd zawiadamia co następuje:

  • Stowarzyszenie zwykłe zostaje rozwiązane bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego z chwilą wpisu stowarzyszenia do Krajowego Rejestru Sądowego.
  • Z chwilą wpisu stowarzyszenia do Krajowego Rejestru Sądowego wstępuje ono we wszystkie prawa i obowiązki stowarzyszenia zwykłego, a członkowie stowarzyszenia zwykłego stają się członkami stowarzyszenia.
  • Członkowie przekształcanego stowarzyszenia zwykłego odpowiadają na dotychczasowych zasadach, solidarnie ze stowarzyszeniem za zobowiązania stowarzyszenia zwykłego, powstałe przed dniem przekształcenia, przez okres roku, licząc od dnia przekształcenia. Odpowiedzialność ta powstaje z chwilą, gdy egzekucja z majątku stowarzyszenia okaże się bezskuteczna.