Zarządzenie nr 13/2020

29 maja 2020

Zarządzenie nr 13/2020

Zarządzenie nr 13/2020 Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi z dnia 26.05.2020 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 8/2020 Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi z dnia 19.03.2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w zakresie organizacji pracy w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi mających na celu zapobieganie rozprzestrzeniania się zakażeń wirusem SARS-COV-2.
 
Zarządzenie nr 13/2020
 

Załącznik do zarządzenia nr 13/2020