Zapytanie ofertowe zgodne z zasadą konkurencyjności – szkolenie nr 12

09 listopada 2013

Zapytanie ofertowe zgodne z zasadą konkurencyjności – szkolenie nr 12

 Zamawiający

 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi

 ul. Pocztowa 7

 89 – 500 Tuchola

 Tytuł projektu:

Projekt: „Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej” realizowany w ramach Działania 1.2 Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej Priorytetu I Zatrudnienie i integracja społeczna Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

 Przedmiot zamówienia:

 Warsztaty pt. „Cele, wartości i zasady PCPR w kluczowe dla modelu realizacji usług o określonym standardzie w powiecie”

 Opis zamówienia

 1. Przeprowadzenie warsztatów pt. „Cele, wartości i zasady PCPRw kluczowe dla modelu realizacji usług o określonym standardziew powiecie” zgodnie ze scenariuszem zawartym w podręczniku instruktażowym „Model realizacji usług o określonym standardzie w powiecie” autorstwa Adama Białas, Katarzyny Kadela (str. 67-70, dostęp: http://wrzos.org.pl/projekt1.18/download/Model_powiat_druk.pdf, strona internetowa Wspólnoty Roboczej Związków Organizacji Socjalnych) dla 12 pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi.

 2. Termin realizacji warsztatów: 11-12.10.2013 r. (pierwszy dzień rozpoczęcie nie wcześniej niż o godzinie 17.30, zakończenie warsztatów drugiego dnia nie później niż o godzinie 17.00, podane godziny dotyczą zakwaterowania oraz opuszczenia miejsca warsztatów)

 3. Zapewnienie w ramach usługi szkoleniowej:

 1) Kompetentnego wykładowcy mającego doświadczenie w przeprowadzaniu podobnych warsztatów, w szczególnościw zakresie pomocy społecznej.

 2) Materiałów szkoleniowych dla każdego z uczestników (min. teczka, notes, długopis, skrypt z warsztatów).

 3) Noclegu (1 doba) w hotelu minimum trzygwiazdkowym lub innym obiekcie hotelarskim o tożsamym standardzie dla 12 osób w pokojach jedno- i dwuosobowych. Miejsce noclegu powinno znajdować się nie dalej niż w odległości 100 km od Tucholi (obiekt położony poza Tucholą).

 4) Wyżywienia dla 12 osób składającego się z 1 kolacji, 1 śniadania, 1 obiadu (składającego się z trzech dań), w obiekcie gastronomicznym znajdującym się w miejscu zakwaterowania, o którym mowa w ust. 3) oraz serwisu kawowego (kawa, herbata, woda mineralna, ciastka) w czasie trwania warsztatów (2 dni).

 5) Sali szkoleniowej umożliwiającej przeprowadzenie warsztatów znajdującej się w odległości nie większej niż 1 km od miejsca zakwaterowania, o którym mowa w ust. 3).

 6) Ubezpieczenia NNW uczestników warsztatów.

 7) Transportu uczestników warsztatów z Tucholi do miejsca zakwaterowania oraz z miejsca zakwaterowania do Tucholi.

 Termin realizacji: 11-12.10.2013 r.

 Forma płatności: Przelew na podane konto bankowe

 Koszty: dostawy (jeżeli dotyczy) Nie dotyczy

 Kryteria oceny ofert:

 – Cena brutto 50%

 – Doświadczenie oferenta oraz wykładowcy 10%

 – Proponowany program (w tym miejsce zakwaterowania oraz przeprowadzenia szkolenia) 40%

 Termin składania odpowiedzi na zapytanie ofertowe: 27.09.2013 r. do godziny 14.00

 Sposób składania oferty (osobiście, drogą pocztową, pocztą elektroniczną)

 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi

 ul. Pocztowa 7

 89 – 500 Tuchola

 tel/fax (052) 559 20 18

 telefon komórkowy: 696 612 376

 e-mali: pcprtuchola@wp.pl

 (z dopiskiem) „Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej”

 Odpowiedź na zapytanie ofertowe: SZKOLENIE NR 12

 Inne: 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

 Uwagi:

 Oferent zobowiązany jest załączyć:

 1. Dokumenty potwierdzające doświadczenie w prowadzeniu szkoleń o podobnej tematyce.

 2. CV osoby prowadzącej szkolenie.

 3. Proponowany program szkolenia wraz z określeniem materiałów szkoleniowych.

 4. Prezentację propozycji miejsca zakwaterowania oraz przeprowadzenia warsztatów.

 5. Ofertę cenową brutto za całość usługi złożoną na formularzu dołączonym do zapytania ofertowego (w celu pobrania załącznika prosimy o kontakt telefoniczny z zamawiającym).