Wolontariat

 

ZOSTAŃ PRZYJACIELEM RODZINY ZASTĘPCZEJ

Zostań wolontariuszem rodzinnej pieczy zastępczej!

Jako organizator rodzinnej pieczy zastępczej poszukujemy wolontariuszy, którzy:

  •   ukończyli 15 lat,
  •   chcą pomagać innym w odrabianiu lekcji, w pracach domowych, zakupach,
  •   są wrażliwi na problemy innych ludzi,
  •   dysponują czasem w różnych porach dnia.

Uczestnictwo w wolontariacie daje Ci szansę wykazania się w różnych obszarach życia rodzinnego. Powiedz nam co potrafisz, a my przybliżymy Ci specyfikę działania w obszarze rodzinnej pieczy zastępczej. Jako wolontariusz będziesz miał opiekuna, który pomoże Ci w sprawach organizacyjnych. Na zakończenie współpracy otrzymasz  zaświadczenie potwierdzające udział w wolontariacie.

 Szczegółowe informacje o zasadach programu:

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE
ul. Pocztowa 7, 89-500 Tuchola
tel. 052 559 20 18

pcprtuchola@wp.pl

 

 

Klub Wolontariatu grupa „eM” przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Tucholi

 Klub powstał w styczniu 2000 roku i działa pod opieką Mirosławy Poturalskiej, nauczyciela tej szkoły. W czasie przeszło sześcioletniej działalności w klubie pracowało, w każdym roku szkolnym od 50 do 60 wolontariuszy . Obecnie klub skupia 60 członków – aktywnie pracujących wolontariuszy. Absolwenci szkoły, którzy nie są już czynnymi członkami grupy często zdobyte doświadczenia wykorzystują w czasie studiów,pracy zawodowej lub działalności woluntarystycznej.

Celem działania Klubu jest pomoc dzieciom specjalnej troski oraz pomoc ludziom starszym i samotnym. Grupa eM współpracuje ze Stowarzyszeniem Rodziców Dzieci Specjalnej Troski i Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną i Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie i Warsztatami Terapii Zajęciowej.

Jedną z głównych form współpracy jest prowadzenie świetlicy terapeutycznej. Dzięki staraniom wolontariuszy zajęcia przez 4 lata prowadzone były w Zespole Szkół Ogólnokształcących. Dwa razy w tygodniu pedagodzy z Poradni prowadzą zajęcia terapeutyczne dla dzieci. W zajęciach tych bierze udział około piętnaścioro dzieci i piątka wolontariuszy. Od kwietnia 2004 roku zajęcia przeniesiono do lokalu otrzymanego przez stowarzyszenie od Gminy Tuchola. Od października 2004r zajęcia prowadzone są dwa razy w tygodniu.

Wolontariusze mają także pod swoją opieką dzieci w ich domach, są ich „starszym bratem” lub „starszą siostrą”. Jeden, dwa razy w tygodniu odwiedzają swoich podopiecznych, pomagają w odrabianiu lekcji, czytają książki, pomagają w prowadzeniu zajęć rehabilitacyjnych lub po prostu bawią się z nimi. Jest to szczególnie ważne dla tych dzieci, które są objęte nauczaniem indywidualnym.

Wolontariusze pomagają również przy organizacji imprez okolicznościowych: wigilii, pikników, festynów i wyjazdach na basen, do kina.