WAŻNA INFORMACJA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

23 sierpnia 2017

WAŻNA INFORMACJA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi prosi o zgłaszanie się osób niepełnosprawnych, które otrzymały dofinansowania w ramach środków PFRON i na skutek nawałnicy, która przeszła nad powiatem tucholskim w dniu 11/12.08.2017 r. utraciły przedmiot dofinansowania lub przedmiot dofinansowania uległ uszkodzeniu.

Ze względu na konieczność oszacowania powstałych strat oraz zgłoszenie ich do PFRON prosimy o jak najszybszy kontakt z PCPR w Tucholi w tej sprawie.

Dane kontaktowe: 052 559 20 18