Tomik poezji

17 grudnia 2020

Tomik poezji

Stowarzyszenie „Jak w rodzinie” w ramach projektu  „Bawimy i uczymy się razem podczas balu andrzejkowego dla rodzin zastępczych i wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych z powiatu tucholskiego – organizacja balu andrzejkowego, konkursu plastycznego i literackiego oraz wydanie kalendarza i tomiku wierszy” w celu pobudzenia wrażliwości na płaszczyźnie artystycznej wydało tomik poezji naszej koleżanki z zespołu PCPR i członka stowarzyszenia Kingi Czapiewskiej. 

Projekt sfinansowany w postaci grantu ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Promocja tomiku miała odbyć się podczas wieczorku poezji, jednak niestety zorganizowanie go nie jest możliwe w obecnych czasach, dlatego autorka osobiście dociera do czytelników.