Stowarzyszenie „Jak w rodzinie” – Ogłoszenie wyników konkursu literackiego i plastycznego.

14 października 2020

Stowarzyszenie „Jak w rodzinie” – Ogłoszenie wyników konkursu literackiego i plastycznego.

Stowarzyszenie „Jak w rodzinie” ogłosiło dwa konkursy:
literacki pt. „Wiersz lekkim piórem pisany”
oraz plastyczny pt. „Piękno Borów Tucholskich oczami dziecka” w ramach projektu;

Bawimy i uczymy się razem podczas balu andrzejkowego dla rodzin zastępczych i wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych z powiatu tucholskiego – organizacja balu andrzejkowego, konkursu plastycznego i literackiego oraz wydanie kalendarza i tomiku wierszy” w ramach  Strategii Rozwoju Lokalnego.

Komisja konkursowa składała się z przedstawicieli Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Tucholi oraz Powiatowej Komendy Policji w Tucholi.

  1. Na konkurs plastyczny pt. „Piękno Borów Tucholskich oczami dziecka” wpłynęło 13 prac. Komisja postanowiła wszystkie prace wyróżnić za chęć podjęcia wyzwania i zaangażowanie. Wszystkie prace zostaną zamieszczone w kalendarzu, który zostanie wydany na 2021 rok. Komisja postanowiła również wybrać na okładkę kalendarza pracę
    nr 11- Jakuba Z.

  2. Na konkurs literacki pt. „Wiersz lekkim piórem pisany” wpłynęło 8 utworów. Z uwagi na wysoki poziom artystyczny Komisja w uzgodnieniu z organizatorem konkursu przyznała dwa I miejsca, jedno II miejsce i dwa III miejsca.

 

I Miejsce: Martyna B. i Jakub R.

II Miejsce: Paweł N.

III Miejsce: Kinga E. i Oliwia K.

Pozostałe prace wyróżniono.

Wszyscy uczestnicy konkursów zostaną nagrodzeni.

O zasadach i terminie wręczenia nagród, z uwagi na sytuację epidemiczną , powiadomimy w późniejszym terminie.

Wszystkim dzieciom serdecznie gratulujemy!

Projekt objęty grantem realizowany w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2023 „Dekel do borowiackiej grapy” wdrażanej przez Partnerstwo „Lokalna Grupa Działania Bory Tucholskie” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.