Program „Pegaz 2010”

15 sierpnia 2011

Program „Pegaz 2010”

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi informuje, że PFRON rozpoczął przyjmowanie wniosków w ramach programu „Pegaz 2010” w następujących obszarach:

– „A” – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do samochodu,

– „C” – pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym wraz z dodatkowym wyposażeniem umożliwiającym jego właściwą eksploatację, wynikającą z rodzaju i zakresu niepełnosprawności adresata programu,

– „E” – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B.

Wnioski należy złożyć w Oddziale PFRON w Toruniu w terminie do dnia 22 sierpnia 2011r.

Jednocześnie PFRON zastrzega, że warunkiem podjęcia decyzji finansowej w ramach programów jest uzyskanie zgody Ministra Finansów oraz opinii sejmowej komisji ds. budżetu na przesunięcie środków w planie finansowym PFRON na 2011r.

Szczegółowe informacje na temat programów można uzyskać na stronie PFRON www.pfron.org.pl podstrona: programy i zadania PFRON. Wnioski można pobrać ze strony internetowej lub otrzymać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie: pokój 010, tel. (052) 559 20 18.