POMOC OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYM

18 sierpnia 2017

POMOC OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYM

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi informuje, że Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych poinformował o możliwości wsparcia osób niepełnosprawnych, które ucierpiały na skutek nawałnic, które przeszły nad naszym powiatem w ubiegłym tygodniu.

W związku z powyższym niezbędne jest pilne ustalenie potrzeb w następującym zakresie:

1. Ilość osób niepełnosprawnych poszkodowanych.

2. Rodzaj i charakter powstałych szkód.

3. Określenie ewentualnych potrzeb w szczególności w zakresie:

a) uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych,

b) sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych,

c) zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów,

d) likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych, w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych.

f) usług tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika.

g) rehabilitacji zawodowej.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z pracownikami Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi.