Nabór do projektu dla osób z niepełnosprawnością

01 lipca 2021

Nabór do projektu dla osób z niepełnosprawnością

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi ogłasza nabór do uczestnictwa w projekcie realizowanym w ramach programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu oraz sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi” finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

W ramach projektu oferujemy nieodpłatny udział w:

  • 10 godzinnych zabiegach rehabilitacyjnych lub terapeutycznych w sali doświadczania świata i sali integracji sensorycznej; spotkania będą odbywać się w Powiatowym Centrum Wsparcia w Tucholi, ul. Pocztowa 7, 89-500 Tuchola; terminy spotkań zostaną ustalone indywidualnie z każdym uczestnikiem w okresie od lipca do grudnia 2021 r.
  • 2, półgodzinnych spotkaniach z psychologiem/terapeutą.

W projekcie mogą wziąć udział osoby (niezależnie od wieku), które: 

  • posiadają aktualne orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne;
  • zamieszkują teren powiatu tucholskiego;
  • wezmą udział we wszystkich zaplanowanych zajęciach.

O udziale w pierwszej kolejności będzie decydować fakt, czy osoba ubiegająca się o udział w projekcie przeszła COVID-19. W przypadku większej liczby chętnych PCPR zastrzega sobie prawo do ustanowienia dodatkowych kryteriów, decydujących o zakwalifikowaniu do zajęć. 

Poniżej zamieszczamy wniosek o udział w projekcie. Wypełniony dokument wraz z kserokopią orzeczenia o niepełnosprawności należy złożyć w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi, ul. Kościuszki 16, 89-500 Tuchola (osobiście lub drogą pocztową) lub przesłać skan wypełnionego i podpisanego wniosku na adres pcprtuchola@wp.pl (oryginał wniosku będzie trzeba dostarczyć na pierwsze zajęcia). 

Termin na składanie dokumentów to: 13.07.2021 r. do godziny 15.30 (decyduje data wpływu do PCPR).

Formularz rekrutacyjny