Komunikat dot. wniosków o dofinansowanie PFRON.

31 grudnia 2021

Komunikat dot. wniosków o dofinansowanie PFRON.

Informujemy, że od dnia 1 stycznia 2022r. wnioski w ramach rehabilitacji społecznej można złożyć w systemie SOW, tj.:

  • wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON likwidacji barier technicznych,
  • wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON likwidacji barier w komunikowaniu się,
  • wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON likwidacji barier architektonicznych,
  • wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym,
  • wniosek na zakup sprzętu rehabilitacyjnego,
  • wniosek na zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze.