Karta zgłoszeniowa do konkursu fotograficznego

10 listopada 2011

Karta zgłoszeniowa do konkursu fotograficznego

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

DO KONKURSU FOTOGRAFII AMATORSKIEJ

1. DANE IDENTYFIKACYJNE

Imię i Nazwisko:

…………………………………………………………….

Miejsce zamieszkania:

…………………………………………………………….

Wiek: …………….

Kontakt:

Telefon: …………………….

e-mail:………………………

2. LICZBA FOTOGRAFII ZGŁOSZONYCH DO KONKURSU:…….(MAKSYMALNIE 2)

3. TYTUŁ FOTOGRAFII

FOTOGRAFIA NR I …………………………….

FOTOGRAFIA NR II …………………………….

4. KOMENTARZ DO FOTOGRAFII

FOTOGRAFIA NR I …………………………………

FOTOGRAFIA NR II ………………………………..