Informacja do zapytania ofertowego- szkolenie

13 maja 2013

Informacja do zapytania ofertowego- szkolenie

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi informuje, że Zamawiający nie okreslił limitów cenowych na zamówienie ofertowe dotyczące szkolenia.
Materiały szkoleniowe powinny być dostarczone przez Wykonawcę w formie papierowej dla każdego uczestnika szkolenia oraz w wersji elektronicznej dla Zamawiającego.