Dobry start – piecza zastępcza

30 czerwca 2022

Dobry start – piecza zastępcza

Świadczenie „Dobry Start” w kwocie 300 zł przysługuje, bez względu na wysokość dochodu rodziny, raz w roku na rozpoczynające rok szkolny dzieci do ukończenia 20. roku życia. Dzieci niepełnosprawne uczące się w szkole otrzymają je do ukończenia przez nie 24. roku życia.

Wnioski można składać od 1 lipca do 30 listopada 2022 r.

Wniosek możesz złożyć wyłącznie drogą elektroniczną.

Jeśli jesteś:

  • osobą sprawującą pieczę nad dzieckiem,
  • dyrektorem placówki opiekuńczo-wychowawczej lub opiekuńczo-terapeutycznej,

to wniosek możesz złożyć tylko za pomocą portalu PUE ZUS.

Do wniosków należy dołączyć zaświadczenie z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi potwierdzające umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej.

Jeśli będziesz składać wniosek za pośrednictwem portalu PUE ZUS, musisz mieć profil na tym portalu. Jeśli jeszcze go nie masz, musisz go założyć. Profil na portalu PUE ZUS możesz założyć samodzielnie przez Internet lub z pomocą pracowników ZUS.

Jeśli będziesz składać wniosek za pośrednictwem portalu PUE ZUS, system poprowadzi Cię przez cały proces krok po kroku. Możesz też skorzystać z przygotowanych  instrukcji, jak złożyć wniosek przez portal PUE ZUS: 

Instrukcja Dobry start dla opiekuna_DS-O

Instrukcja Dobry start dla dyrektora_DS-D

Więcej informacji znajdą Państwo pod adresem: https://www.zus.pl/baza-wiedzy/program-dobry-start