Dane teleadresowe dla osób pokrzywdzonych przestępstwem oraz świadków przestępstwa

11 marca 2019

Dane teleadresowe dla osób pokrzywdzonych przestępstwem oraz świadków przestępstwa

Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka w Inowrocławiu
ul. Armii Krajowej 9 realizuje zadanie na zlecenie Ministerstwa Sprawiedliwości z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Fundusz Sprawiedliwości. W ramach w/w Programu prowadzimy Okręgowy Ośrodek Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem w Bydgoszczy oraz 8 Lokalnych Punktów Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem: w Inowrocławiu, Mogilnie, Nakle n/ Notecią. Białych Błotach, Świeciu, Sępólnie Krajeńskim, Tucholi i Żninie.

DANE TELEADRESOWE:
1. Okręgowy Ośrodek Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem
w Bydgoszczy
ul. Krasińskiego 19 85-008 Bydgoszcz
tel. 574-501-007 (czynny w trakcie dyżuru Pracownika Pierwszego Kontaktu)

Dyżur Pracownika Pierwszego Kontaktu:
Poniedziałek 13.00 – 20.00
Wtorek 08.00 – 15.00
Środa 11.00 – 18.00
Czwartek 08.00 – 15.00
Piątek 08.00 – 15.00
Sobota 08.00 – 14.00

2. Lokalny Punkt Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem
w Białych Błotach
ul. Czysta 1 86 – 005 Białe Błota (siedziba w Szkole Podstawowej Budynek B pokój nr 122)
tel. 574-504-032 (czynny w trakcie dyżuru Pracownika Pierwszego Kontaktu)

Dyżur Pracownika Pierwszego Kontaktu :
Poniedziałek 15.00 – 19.00
Środa 15.00 – 19.00

3. Lokalny Punkt Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem w Świeciu
ul. Sądowa 18 86-100 Świecie (siedziba Ośrodka Interwencji Kryzysowej)
tel. 574-502-155 (czynny w trakcie dyżuru Pracownika Pierwszego Kontaktu)
Dyżur Pracownika Pierwszego Kontaktu :
Poniedziałek 12.00 – 16.00
Czwartek 12.00 – 16.00

4. Lokalny Punkt Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem w Tucholi
ul. Świecka 45A 89-500 Tuchola (siedziba w Lokalnej Spółdzielni Socjalnej PROGRESS I piętro)
tel. 574-503-760 (czynny w trakcie dyżuru Pracownika Pierwszego Kontaktu)

Dyżur Pracownika Pierwszego Kontaktu:
Poniedziałek 12.00 – 16.00
Czwartek 15.00 – 19.00

5. Lokalny Punkt Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem
w Sępólnie Krajeńskim
ul. Młyńska 33 89 – 400 Sępólno Krajeńskie (siedziba w Centrum Małego Dziecka
i Rodziny – Żłobek i Klub Dziecięcy prowadzony przez Stowarzyszenie „Dorośli Dzieciom”)
tel. 574-500-034 (czynny w trakcie dyżuru Pracownika Pierwszego Kontaktu)

Dyżur Pracownika Pierwszego Kontaktu:
Poniedziałek 14.30 – 18.30
Czwartek 14.30 – 18.30

6. Lokalny Punkt Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem
w Nakle nad Notecią
ul. Dąbrowskiego 18 89 – 100 Nakło nad Notecią I piętro
tel. 574-503-943 (czynny w trakcie dyżuru Pracownika Pierwszego Kontaktu)

Dyżur Pracownika Pierwszego Kontaktu:
Poniedziałek 09.00 – 13.00
Środa 09.00 – 13.00

7. Lokalny Punkt Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem w Żninie
ul. Towarowa 5 88 – 400 Żnin
tel. 574-501-751 (czynny w trakcie dyżuru Pracownika Pierwszego Kontaktu)

Dyżur Pracownika Pierwszego Kontaktu:
Wtorek 15.00 – 19.00
Czwartek 15.00 – 19.00

8. Lokalny Punkt Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem w Mogilnie
ul. Rynek 10 88 – 300 Mogilno I piętro pokój nr 17 (siedziba w Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Mogilnie)
tel. 574-500-242 (czynny w trakcie dyżuru Pracownika Pierwszego Kontaktu)

Dyżur Pracownika Pierwszego Kontaktu:
Wtorek 09.00 – 14.00
Czwartek 09.00 – 14.00

9. Lokalny Punkt Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem
w Inowrocławiu
ul. Armii Krajowej 9 88 – 100 Inowrocław
tel. 52 355 93 40

Dyżur Pracownika Pierwszego Kontaktu:
Poniedziałek 11.00 – 18.00
Wtorek 10.00 – 17.00
Środa 13.00 – 20.00
Czwartek 11.00 – 18.00
Piątek 09.00 – 16.00
Sobota 09.00 – 15.00

INFOLINIA CAŁODOBOWA TEL. 793-865-694

Każda osoba pokrzywdzona przestępstwem oraz jej najbliżsi mogą skorzystać
z następujących form pomocy:
– pomoc specjalistyczna obejmująca: poradnictwo prawne, pomoc psychologiczną, grupy wsparcia/terapeutyczne dla dzieci, młodzieży i dorosłych, pomoc psychiatryczną;
– finansowanie alternatywnych metod rozwiązywania konfliktów (mediacje);
– pokrywanie kosztów świadczeń zdrowotnych, lekarstw w zakresie, w którym lek nie podlegałby refundacji lub w części, w której nie jest refundowany, wyrobów medycznych,
w tym materiałów opatrunkowych, przedmiotów ortopedycznych oraz środków pomocniczych w zakresie niezbędnym w procesie leczniczym doznanego uszczerbku na zdrowiu wynikającego z przestępstwa lub jego następstw;
– pokrywanie kosztów związanych z opieką nad dziećmi w żłobkach i klubach dziecięcych prowadzonych przez gminy w oparciu o przepisy ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2016 r. poz. 157 oraz z 2017 r. poz. 60 i 1428);
– pokrywanie kosztów czasowego zakwaterowania lub udzielania schronienia;
– finansowanie okresowych dopłat do bieżących zobowiązań czynszowych i opłat
za energię cieplną, energię elektryczną, gaz, wodę, opał, odbiór nieczystości stałych
i płynnych za lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny, do którego osoba uprawniona posiada tytuł prawny, proporcjonalnie do liczby osób stale zamieszkujących w tym lokalu lub domu;
– finansowanie przejazdów środkami komunikacji publicznej lub pokrywanie kosztów transportu związanych z uzyskiwaniem świadczeń;
– pokrywanie kosztów zakupu żywności, odzieży, bielizny, obuwia, środków czystości
i higieny osobistej;
– zakup urządzeń i wyposażenia.
Ponadto świadczymy pomoc psychologiczną i psychoterapeutyczną dla świadków przestępstw i ich najbliższych.

Współfinansowany ze środków Funduszu Sprawiedliwości,
którego Dysponentem jest Minister Sprawiedliwości