Aktualności

01 lutego 2010

Program wyrównywania różnic między regionami II- nabór wniosków

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ogłosił nabór wniosków na program wyrównywania różnic między regionami. Program obejmuje:

– obszar „B” dotyczy likwidacji barier w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania (likwidacja barier w zakładach opieki zdrowotnej lub placówkach edukacyjnych...

18 stycznia 2010

„E-szansa” szkolenia dla osób niepełnosprawnych

Fundacja Apostolstwa Eucharystycznego dla Dzieci Niepełnosprawnych „Dzieci Dzieciom” w Partnerstwie z Wyższą Szkołą Pedagogiczną TWP w Warszawie zaprasza osoby niepełnosprawne – młodzież (od 16 roku życia), wraz z rodzicami i dorosłych z opiekunami do wzięcia udziału w Programie „E-szansa” Projektu „Przedsiębiorcza...

04 stycznia 2010

Zmiana przyjmowania skarg i wniosków

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi w związku z rozpoczęciem cyklu szkoleń w ramach projektu PO KL współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego informuje, że uległy zmianie terminy przyjmowania skarg i wniosków.

W styczniu 2010 roku będą to następujące dni:

12.01.2010 r.

26.01.2010 r.

w godzinach...

01 grudnia 2009

„Otwieramy Drogę do Sukcesu”

Dnia 11 grudnia 2009 roku w sali multimedialnej „Książnicy” o godzinie 10.00 odbędzie się konferencja kończąca realizację projektu systemowego PO KL w 2009 roku. pt. „Otwieramy Drogę do Sukcesu”.

Wszelkich informacji o konferencji udziela Pani Ewa Nadolna po numerem telefonu (052) 559 19 96.

Instytucją...

01 grudnia 2009

Wgilia 2009

Starostwo Powiatowe, Dom Dziecka i Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi organizują spotkanie wigilijne dla rodzin zastępczych i dzieci z Domu Dziecka.

Wigilia odbędzie się dnia 21 grudnia 2009 roku o godzinie 16.00 w Książnicy Tucholskiej.