Aktualności

16 listopada 2018

Obchody Międzynarodowego Dnia Białej Laski

W dniu 15 listopada w Zakładzie Aktywności Zawodowej w Tucholi odbyło się uroczyste spotkanie z okazji obchodów Międzynarodowego Dnia Białej Laski. Biała laska to symbol osób niewidomych. Pomaga w poruszaniu się, ale i informuje otoczenie, że jej właściciel nie widzi. Podczas spotkania z rąk Prezesa Zarządu Okręgu Kujawsko-...

07 listopada 2018

Zajęcia klubowe w WTZ

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi informuje, że Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych kontynuuje realizację programu „Zajęcia klubowe w WTZ”. Termin naboru wystąpień samorządów na okres 01.02.2019 – 31.01.2020 upływa w dniu 30.11.2018 r. Termin na przyjmowanie wniosków WTZ...

24 października 2018

GRANTOWY PROGRAM „Zabawa to Poważna Sprawa”

4 listopada 2018 roku rozpocznie się druga edycja konkursu grantowego IKEA dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów, które na co dzień wspierają dzieci i młodzież zagrożone wykluczeniem społecznym. Konkurs jest częścią międzynarodowej kampanii IKEA „Zabawa to poważna sprawa”. Zgłoszenia do udziału przyjmowane będą do 16 listopada...

27 września 2018

Podsumowanie V Powiatowej Interdyscyplinarnej Konferencji

W dniach od 19 do 21września 2018 r. w Wielonku, już po raz piąty odbyła się Powiatowa Interdyscyplinarna Konferencja, pt.: „Widzimy, reagujemy, przeciwdziałamy”, której organizatorami byli: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi, Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Tucholi oraz Komenda Powiatowa Policji w Tucholi....

12 września 2018

UWAGA ! ! ! ZNALEZIONO OKULARY

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi informuje, że znaleziono dziecięce okulary widoczne na zdjęciu poniżej.

Okulary do odbioru w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi – pokój nr 010 (parter).

 

06 września 2018

Poradnictwo psychologiczne

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi oferuje darmowe specjalistyczne poradnictwo psychologiczne, dla mieszkańców powiatu tucholskiego, zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej Art.7. Pomocy społecznej udziela się osobom i rodzinom w szczególności z powodu:

  • ubóstwa; 
  • sieroctwa;
  • bezdomności;
  • bezrobocia;
  • niepełnosprawności;
  • długotrwałej...

31 sierpnia 2018

SERDECZNIE ZAPRASZAMY !

16 sierpnia 2018

Wnioski „Aktywny samorząd”

W zakładce „Aktywny samorząd” Moduł II zamieściliśmy formularze wniosków o pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym, realizowanej w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd” finansowanego ze środków PFRON. 

Wnioski o dofinansowanie na semestr...