Aktualności

11 kwietnia 2019

Zmiana adresu PCPR

Informujemy, że następujące działy PCPR:

– Dział pomocy społecznej i świadczeń;

– Zespół d.s. pieczy zastępczej;

– Poradnictwo psychologiczne;

– Projekt „Rodzina w Centrum 2”

zostały przeniesione do budynku mieszczącego się przy ulicy Świeckiej 95 w Tucholi (Rudzki Most, była siedziba...

11 marca 2019

Dane teleadresowe dla osób pokrzywdzonych przestępstwem oraz świadków przestępstwa

Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka w Inowrocławiu
ul. Armii Krajowej 9 realizuje zadanie na zlecenie Ministerstwa Sprawiedliwości z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Fundusz Sprawiedliwości. W ramach w/w Programu prowadzimy Okręgowy Ośrodek Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem w Bydgoszczy oraz 8 Lokalnych...

11 marca 2019

„Opiekun rodzinny nie musi być sam”

Szanowni Państwo,
Serdecznie zapraszamy ośrodki działające na rzecz osób niesamodzielnych (chorych, starszych, niepełnosprawnych) i ich opiekunów rodzinnych w ramach ochrony zdrowia lub pomocy społecznej oraz organizacje pozarządowe do udziału w ogólnopolskim projekcie „Opiekun rodzinny – nie musi być sam”.
Głównym celem projektu...

05 marca 2019

Powiatowa Społeczna Rada do spraw Osób Niepełnosprawnych

W dniu 27.02.2019 roku odbyło się spotkanie Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych. Z rąk pana Starosty Tucholskiego Michała Mroza 5 osób otrzymało nominacje na członków Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych....

04 marca 2019

Stypendium Stowarzyszenia SPES

Szanowni Państwo,
Rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji finansowej, opiekujące się dziećmi w ciężkim stanie klinicznym, mogą ubiegać się o roczne stypendium Stowarzyszenia SPES.
Nabór wniosków trwa do 30 marca br. Szczegółowe informacje znajdują się w załączonych materiałach w postaci elektronicznej dostępnej na stronie:...

27 lutego 2019

Wyjazd rodzin zastępczych do Woziwody

W dniu 22 lutego 2019 r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi zorganizowało wyjazd dla rodzin zastępczych z terenu powiatu do Ośrodka Edukacji Przyrodniczo-Leśnej w Woziwodzie. Celem wyjazdu było poszerzenie wiedzy u dzieci na temat przyrody w lesie. W ramach wyjazdu na początku dzieci miały krótką pogadankę o zwierzętach...