Aktualności

20 listopada 2020

Wsparcie jednostek w czasie pandemii COVID-19

W dniu 20.11.2020 r. dotarło do nas kolejne wsparcie!

Tym razem z osi priorytetowej 9. Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych: „Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi...

Kontakt

Adres:

ul. Pocztowa 7,

89-500 Tuchola

 

Telefon: (052) 55 920 18

 

E-mail: pcprtuchola@wp.pl

Formularz kontaktowy

© 2014 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi

Projekt oraz wdrożenie: ęąDESIGN