Zajęcia profilaktyczne z pierwszej pomocy

W dniu 22 marca 2017 roku, w ramach kontynuacji projektu pn. „Powiat Tucholski zagrożenia widzi, na nie reaguje, przeciwdziała i społeczeństwo edukuje” z „Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2016 i 2017”, przeprowadzone zostały zajęcia profilaktyczne z pierwszej pomocy przez Wojewódzką Formację Obrony Cywilnej Ratownictwa Medycznego – Grupę Ratownictwa Polskiego Czerwonego Krzyża w Bydgoszczy. Zajęcia odbyły się następujących szkołach:

8.50 – 11.30 Zespół Szkół Licealnych i Technicznych w Tucholi,

11.45 -14.15 Zespół Szkół Ogólnokształcących – Gimnazjum Powiatowe w Tucholi.

Zajęcia prowadziły Lekarz Pani Marta Turowska oraz Ratownik Medyczny Pani Katarzyna Szczepaniak z Bydgoszczy.

Zespół Szkół Licealnych i Technicznych w Tucholi

 

Zespół Szkół Ogólnokształcących – Gimnazjum Powiatowe w Tucholi