Zajęcia edukacyjne dla osób starszych i rodziców, 27.09.2017 r.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi informuje, że w ramach kontynuacji rządowego Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem Bezpieczniej” im. Władysława Stasiaka na lata 2016 i 2017 (2017) w dniu 27.09.2017 w godzinach 1000 – 1245 w Domu Dziennego Pobytu „Senior WIGOR” w Gostycynie odbyło się spotkanie edukacyjne dla osób starszych.

Spotkanie dotyczyło m.in. zatruć tlenkiem węgla połączone z kampanią „Czad i ogień –
obudź czujność”, Cyberprzestępczości – problem fałszywych umów i faktur, oszustw metodą „na wnuczka oraz prawidłowego korzystania z numeru alarmowego 112.

Tego samego dnia w godzinach popołudniowych odbyły się zajęcia edukacyjne dla Rodziców i chętnych osób dorosłych w Zespole Szkół w Cekcynie. Tematy poruszane podczas spotkania dotyczyły: cyberprzemocy; jak rozpoznać czy dziecko jest pod wpływem środków psychoaktywnych, na co zwracać uwagę oraz prawidłowego korzystania z numeru alarmowego 112.

Zajęcia prowadzili:

  • Ireneusz Ruszczyk z Zespołu ds. Łączności i Informatyki, Komenda Powiatowa Policji w Tucholi,
  • Paweł Wygonowski, Szymon Borkowski z Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy, Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego,
  • Łukasz Grugel z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Tucholi.

Wykładowcom dziękujemy za przyjazd i podzielenie się z nami wiedzą, a Uczestnikom za aktywny udział w spotkaniach.

 Gostycyn – Dom Dziennego Pobytu Senior WIGOR

Cekcyn – Zespół Szkół w Cekcynie