Wizyta studyjna

Wizyta studyjna

        W dniach 22.06.-24.06.2015r. członkowie Powiatowego Zespołu Koordynującego Współpracę oraz Mobilnej Grupy Interdyscyplinarnej wzięli udział w wyjeździe studyjnym do Olsztyna.

Celem wizyty studyjnej było zapoznanie się z rezultatami zakończonego I etapu projektu oraz działaniami związanymi z pilotażem projektu, realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Olsztynie.

W dniu 22 czerwca 2015 roku, odbyło się spotkanie Powiatowych Zespołów Koordynujących Współpracę i Mobilnych Grup Interdyscyplinarnych z Olsztyna i Tucholi. Omówione zostały sposoby współpracy pomiędzy PZKW a MGI. Podczas spotkania został zaprezentowany film pt. „Schematom Stop! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji runku pracy-pilotaż Wsparcie rodzin wielodzietnych”, przygotowany przez członków MGI z Olsztyna. Wywiązała się dyskusja dotycząca sytuacji rodzin biorących udział w projekcie, omówiono problemy rodzin pojawiające się w trakcie realizacji projektu oraz sposoby ich rozwiązania, przedstawiono metody pracy z rodziną.

W dniu 23 czerwca 2015r. członkowie PZKW oraz MGI odwiedzili poszczególne placówki specjalistyczne w Olsztynie:

  • Centrum Integracji Społecznej.
  • Miejski Ośrodek Poradnictwa Specjalistycznego i Socjalnego.
  • Ośrodek Wsparcia i Opieki nad Dzieckiem i Rodziną.
  • Dzienny Dom Pomocy Społecznej dla Osób Niepełnosprawnych.
  • Świetlica Terapeutyczna NR 2.
  • Urząd Miasta Olsztyn – spotkanie z Zastępcą Prezydenta Olsztyna Jarosławem Słomą.

 

Zapoznano się ze strukturą, funkcjonowaniem placówek, metodami i zasadami współpracy pomiędzy poszczególnymi placówkami.

Dnia 24 czerwca podsumowano wizytę studyjną.

Zdjęcia można obejrzeć w naszej galerii