Warsztaty Terapii Zajęciowej

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 1997r. Nr 123, poz. 776)
Rozporządzenie w sprawie warsztatów terapii zajęciowej z dnia 25 marca 2004r. (Dz.U.Nr 63, poz. 587)
Warsztaty Terapii Zajęciowej w Tucholi zostały utworzone w 2007r. Jednostką prowadzącą jest Stowarzyszenie Rodziców Dzieci Specjalnej Troski w Tucholi.

Działalność WTZ finansowana jest w:

  • 90% ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Warszawie,
  • 10% łoży na utrzymanie Powiat tucholski.

Warsztaty przeznaczone są dla osób niepełnosprawnych, które mają orzeczony znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności i posiadają wskazanie do uczestnictwa w terapii zajęciowej zawarte w orzeczeniu o stopniu niepełnosprawności.
Warsztaty są placówką pobytu dziennego, przeznaczone dla 40 uczestników. Zajęcia odbywają się w pracowniach:

  • krawiecko – dziewiarska;
  • techniczna;
  • komputerowa;
  • rękodzieła;
  • muzyczno – teatralna;
  • plastyczna;
  • ogrodniczo – bukieciarska;
  • gospodarstwa domowego i higieny

W Warsztatach Terapii Zajęciowej prowadzona jest również rehabilitacja w zakresie fizjoterapii, terapii logopedycznej, leczniczej, psychologicznej, arteterapii i muzykoterapii. warsztaty organizują wycieczki, festyny, spotkania z innymi placówkami podobnego typu.
Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie jest zobowiązany do merytorycznego nadzoru nad Warsztatami Terapii Zajęciowej, w szczególności do kontroli należytego wydatkowania środków. Nasza jednostka nie ogranicza się jedynie do sprawowania nadzoru, w pewnej mierze stara się współpracować z Warsztatami Terapii Zajęciowej – ograniczając się jedynie do pomocy merytorycznej, prawnej, nie ingerując w podstawową działalność placówki.
Więcej informacji można uzyskać na stronie www.stowarzyszenie.tuchola.pl
Warsztaty Terapii Zajęciowej www.stowarzyszenie.tuchola.pl/index_pliki/Page549.htm