Projekt „Razem dla zdrowia”

Tucholskie Stowarzyszenie „Jak w rodzinie” realizuje zadanie publiczne pod nazwą „Razem dla zdrowia – grupy środowiskowego wsparcia dla osób z niepełnosprawnością”.

W ramach zadania przewidziano:

  • indywidualną rehabilitację
  • indywidualne zajęcia w sali doświadczania świata
  • indywidualne zajęcia w sali integracji sensorycznej
  • udział w grupach wsparcia
  • indywidualne spotkanie z psychologiem/pedagogiem
  • 5 warsztatów z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej osób z niepełnosprawnością

Do udziału zapraszamy:

  • dorosłe osoby posiadające ważne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (lub orzeczenie równoważne)
  • dzieci posiadające orzeczenie o niepełnosprawności do 16 r.ż

Rekrutacja trwa od 13.07.2023 r. do 21.07.2023 r.

By zgłosić chęć uczestnictwa w zadaniu należy dostarczyć wypełniony poniższy formularz rekrutacyjny wraz z kserokopią orzeczenia o niepełnosprawności (oryginał do wglądu) do siedziby Tucholskiego Stowarzyszenia „Jak w rodzinie” ul. Kościuszki 16, 89-500 Tuchola – pokój 2.23.

formularz rekrutacyjny (PDF)

Dodatkowe informacje na temat zadania można uzyskać w siedzibie stowarzyszenia lub pod numerami telefonu 52 559 2011, 52 559 2010

Liczba miejsc jest ograniczona!

Zadanie współfinansowane jest ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych będących w dyspozycji Powiatu Tucholskiego.