Projekt „Poprawa jakości życia…”

Stowarzyszenie „Jak w rodzinie” działające przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi otrzymało dotację w wysokości 42.000,00 zł na realizację projektu „Poprawa jakości życia poprzez aktywizację i udział w grupie środowiskowego wsparcia dla osób niepełnosprawnych”.  Środki uzyskano w ramach konkursu Zarządu Województwa Kujawsko–Pomorskiego nr 3/2021na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2021 roku ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych pod nazwą: „Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych”. Celem projektu jest wyrównywanie szans osób niepełnosprawnych, przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu oraz zwiększenie ich aktywności zawodowej w województwie kujawsko-pomorskim. Uczestnicy projektu (dorośli i dzieci z powiatu tucholskiego oraz świeckiego) będą mieli m.in. możliwość skorzystania z zajęć w sali rehabilitacji, sali integracji sensorycznej mieszczących się w Powiatowym Centrum Wsparcia w Tucholi, udziału w wykładach, spotkaniach ze specjalistami. 

Wartość całkowita projektu: 52.995,00 zł

W dniu 07.06.2021 r. odbyło się posiedzenie komisji, która rozpatrywała złożone wnioski osób niepełnosprawnych do udziału w projekcie „Poprawa jakości życia poprzez aktywizację i udział w grupie środowiskowego wsparcia dla osób niepełnosprawnych”, na realizacje którego środki pozyskano w ramach konkursu Zarządu Województwa Kujawsko–Pomorskiego nr 3/2021 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2021 roku ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych pod nazwą: „Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych”. Celem projektu jest wyrównywanie szans osób niepełnosprawnych, przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu oraz zwiększenie ich aktywności zawodowej w województwie kujawsko-pomorskim.

Poszczególna liczba złożonych wniosków:

– 16 wniosków dzieci do 18 r.ż. – wszystkie dzieci spełniają założone kryteria i ich wnioski zostały pozytywnie rozpatrzone;

– 43 wniosków osób dorosłych, z czego do projektu zakwalifikowano 30 osób z największą liczbą punktów, (13 wniosków zostało rozpatrzonych negatywnie, z czego 2 osoby zostały odrzucone z powodu braku orzeczenia o stopniu niepełnosprawności).

Lista osób zakwalifikowanych znajduje się w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie
w Tucholi. Wszystkie osoby zostaną powiadomione o wynikach rekrutacji osobiście.

 

 

 

 

Masz orzeczenie o niepełnosprawności? Chcesz skorzystać m.in. 
z stacjonarnej rehabilitacji, terapii w sali integracji sensorycznej lub sali doświadczania świata?

Zapraszamy do udziału w projekcie!

Stowarzyszenie „Jak w rodzinie” działające przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi otrzymało dotację w wysokości 42.000,00 zł na realizację projektu „Poprawa jakości życia poprzez aktywizację i udział w grupie środowiskowego wsparcia dla osób niepełnosprawnych”.  Środki uzyskano w ramach konkursu Zarządu Województwa Kujawsko–Pomorskiego nr 3/2021 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2021 roku ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych pod nazwą: „Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych”. Celem projektu jest wyrównywanie szans osób niepełnosprawnych, przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu oraz zwiększenie ich aktywności zawodowej w województwie kujawsko-pomorskim. Uczestnicy projektu stworzą 2 grupy: dla dorosłych i dla dzieci, w ramach których będą mieli m.in. możliwość skorzystania z indywidualnych zajęć w sali rehabilitacji/fizjoterapii, sali integracji sensorycznej oraz sali doświadczania świata mieszczących się
w Powiatowym Centrum Wsparcia w Tucholi, spotkaniach indywidualnych ze specjalistami oraz grupowego udziału w wykładach i zajęciach. Z dokładnym rodzajem wsparcia dla konkretnych grup zapoznać się można pobierając wniosek, gdzie uczestnik musi wyrazić zgodę na wszystkie formy wsparcia. Projekt jest bezpłatny. Nie zwracamy kosztów dojazdu na zajęcia.

Rekrutacja do projektu prowadzona będzie w dniach 14-28 maja 2021 r. Wnioski rekrutacyjne do projektu można pobrać w siedzibie stowarzyszenia „Jak w rodzinie” oraz Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi znajdujących się w budynku Powiatowego Centrum Wsparcia w Tucholi, ul. Kościuszki 16 lub pobrać ze strony internetowej www.pcprtuchola.pl. zakładka „stowarzyszenie „Jak w rodzinie”.

Wartość całkowita projektu: 52.995,00 zł

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie zachęcamy do pobrania i wypełnienia poniższych formularzy rekrutacyjnych (do wniosku należy dołączyć także ankietę):

Formularz rekrutacyjny osoby dorosłe

Formularz rekrutacyjny dzieci

Ankieta