Projekt „Inicjuj z FIO na start”

Stowarzyszenie „Jak w rodzinie” realizuje projekt pn. „Wzmocnienie potencjału Stowarzyszenia „Jak w rodzinie”. Projekt finansowany jest ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich, w ramach grantów przyznawanych przez Ośrodek Tłok wraz z Towarzystwem Rozwoju Gminy Płużnica. Wysokość grantu wynosi 5.000,00 zł. Ze środków projektu planowany jest zakup komputera z oprogramowaniem, drukarki oraz namiotu. Projekt ma przyczynić się do rozwoju naszego stowarzyszenia, jego lepszej pracy oraz aktywniejszego działania na rzecz potrzebujących mieszkańców naszego powiatu.

Stowarzyszenie „Jak w rodzinie” zakończyło realizację projektu pn. „Wzmocnienie potencjału Stowarzyszenia „Jak w rodzinie”. Dzięki środkom pozyskanym z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich, w ramach grantów przyznawanych przez Ośrodek Tłok wraz z Towarzystwem Rozwoju Gminy Płużnica w ramach konkursu „Inicjuj z FIO na start”, nasze stowarzyszenie mogło doposażyć się w sprzęt za łączną kwotę 5.000,00 zł. Ze środków projektu zakupiliśmy komputer z oprogramowaniem, drukarkę oraz namiot, które będą służyły do realizacji naszych celów statutowych. Sprzęt elektroniczny będzie wykorzystywany w naszej codziennej działalności, natomiast namiot będzie przez wykorzystamy w trakcie wydarzeń plenerowych, takich jak Przegląd Twórczości Osób Niepełnosprawnych czy Powiatowy Dzień Dziecka.  Liczymy, że dzięki projektowi będziemy mogli rozwinąć skrzydła i śmielej podejmować się nowych wyzwań.