Grupy wsparcia dla osób z niepełnosprawnością

Stowarzyszenie „Jak w rodzinie” rozpoczyna realizację zadania publicznego finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych będących w dyspozycji samorządu Powiatu Tucholskiego pn. „Grupy środowiskowego wsparcia dla osób z niepełnosprawnością”

W ramach realizacji zadania oferujemy bezpłatny udział w następujących formach wsparcia:

– indywidualną fizjoterapię;

– zajęcia w Sali Doświadczania Świata,

– zajęcia w Sali Integracji Sensorycznej,

– udział w grupach wsparcia,

– spotkania z psychologiem, pedagogiem,

– warsztaty aktywizujące społecznie i zawodowo.

Uczestnikiem projektu może zostać osoba posiadająca ważne orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne, zamieszkująca na terenie powiatu tucholskiego.

Osoby zainteresowane udziałem w zadaniu zapraszamy do składania formularzy rekrutacyjnych:

formularz rekrutacyjny (pdf)

Rekrutacja trwa od 21.06.2022 do 05.07.2022.

DODATKOWE INFORMACJE MOŻNA UZYSKAĆ:

  1. W SIEDZIBIE STOWARZYSZENIA – UL. KOŚCIUSZKI 16, 89-500 TUCHOLA, POKÓJ 2.26.
  2. POD NUMERAMI TELEFONÓW – 52 559 2010, 52 559 2011.
  3. POCZTĄ ELEKTRONICZNĄ: jakwrodzinie@onet.pl.