Archiwum działań

Podsumowanie konkursów w ramach projektu „Bawimy i uczymy się razem…”

Stowarzyszenie „Jak w rodzinie”, w ramach projektu „Bawimy i uczymy się razem podczas balu andrzejkowego dla rodzin zastępczych i wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych z powiatu tucholskiego – organizacja balu andrzejkowego, konkursu plastycznego i literackiego oraz wydanie kalendarza i tomiku wierszy”, przeprowadziło dwa konkursy literacki pt. „Wiersz lekkim piórem pisany” oraz plastyczny pt. „Piękno Borów Tucholskich oczami dziecka”.  Projekt sfinansowany w postaci grantu ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Wszystkie pracę dostarczone do stowarzyszenia zostały nagrodzone, z wykonanych prac w konkursie plastycznym powstał kalendarz na 2021r.. Z przyczyn epidemiologicznych wręczanie nagród odbyło się w formie indywidualnej. Cieszymy się bardzo i dziękujemy wszystkim, którzy wzięli udział w konkursach, a dzieciom za ogromne zaangażowanie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

————————————————————————————————————————————

Zapraszamy dzieci do wzięcia udziału w konkursach

    Stowarzyszenie „Jak w rodzinie” zaprasza  podopiecznych z terenu powiatu tucholskiego ( dzieci z rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo-wychowawczych, powyżej 9 roku życia). do wzięcia udziału w konkursach, które organizowane są w ramach projektu „Bawimy i uczymy się razem podczas balu andrzejkowego dla rodzin zastępczych i wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych z powiatu tucholskiego – organizacja balu andrzejkowego, konkursu plastycznego i literackiego oraz wydanie kalendarza i tomiku wierszy” w ramach  Strategii Rozwoju Lokalnego.

Karta zgłoszeniowa, oświadczenia oraz regulaminy konkursów:

a) literackiego pt. „Wiersz lekkim piórem pisany” dostępny jest tutaj;

b) plastycznego pt. „Piękno Borów Tucholskich oczami dziecka” dostępny jest tutaj.

Konkursy trwają do 12 października 2020 r. Prace należy dostarczyć do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi w zamkniętej kopercie opatrzonej napisem dla konkursu:

a) plastycznego – „Stowarzyszenie „Jak w rodzinie” – konkurs „Piękno Borów Tucholskich oczami dziecka”,

b) literackiego – „Stowarzyszenie „Jak w rodzinie” – „Piękno Borów Tucholskich oczami dziecka”.

Zapraszamy!

 

 

Wyjazd organizowany przez stowarzyszenie „Jak w rodzinie” w 2017 r. Informacja o wyjeździe znajduje się w poniższym linku:

link: WYJAZD – WENECJA