Środowiskowy Dom Samopomocy w Tucholi

Środowiskowy Dom Samopomocy jest placówką dziennego pobytu, przeznaczoną dla osób niepełnosprawnych. Podstawowym zadaniem ŚDS jest rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia.

Formy aktywizacji poprzez terapie zajęciowe w poszczególnych pracowniach:

 • Plastyczna
 • Krawiecka
 • Stolarska
 • Kulturalno – Oświatowa
 • Kulinarna
 • Ekologiczna
 • Sala Rehabilitacyjna

Gwarantujemy dobrą bazę, nowoczesne wyposażenie oraz profesjonalną kadrę merytoryczną.

Oferta Terapeutyczna

Zajęcia terapeutyczne prowadzone są od poniedziałku do piątku w godzinach od 7-15 w zakresie:

 • muzykoterapii, choreoterapii (terapia za pomocą tańca)
 • chromoterapii (terapia za pomocą kolorów)
 • terapie poprzez przygotowanie i udział w spektaklach teatralnych
 • estetoterapii (terapia poprzez udział w grach i zabawach)
 • terapie poprzez pisanie i czytanie wierszy
 • biblioterapia

– rekompensujemy braki w kontaktach międzyludzkich podnosząc sprawność psychiczną i fizyczną

– organizujemy imprezy integracyjne na terenie Domu oraz poza nim

– współpracujemy z różnymi placówkami o podobnym charakterze

– w czasie turnusów rehabilitacyjnych zapewniamy pełną opiekę

– zapewniamy stałą opiekę pielęgniarską oraz różne formy rehabilitacji

Środowiskowy Dom Samopomocy zapewnia swoim uczestnikom:

– terapię zajęciową w pracowniach terapeutycznych

– konsultacje psychologiczne i psychiatryczne

– wsparcie pielęgniarskie i opiekuńcze

– treningi umiejętności: samoobsługowych i zaradności życiowej, kulinarny, plastyczny, krawiecki, stolarski i in.

Kontakt:

Wszelki informacje uzyskają Państwo w Środowiskowym Domu Samopomocy w Tucholi przy ul. Garbary 1

od poniedziałku do piątku w godz. 7-15

tel- 052 334-28-55

email: przystantuchola@wp.p