Spotkanie dotyczące rozwoju rodzinnych form pieczy zastępczej oraz placówek opiekuńczo – wychowawczych do 14 dzieci – 14 grudzień 2017 r.

Dnia 14 grudnia w Zakładzie Aktywności Zawodowej w Tucholi odbyło się spotkanie dotyczące rozwoju rodzinnych form pieczy zastępczej oraz placówek opiekuńczo – wychowawczych do 14 dzieci.

Czas trwania:  9:00 – 15:30

Organizator: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi

Miejsce szkolenia: Zakład Aktywności Zawodowej w Tucholi

Prowadzący: Małgorzata Wojnowska

 

Program i cele szkolenia:

W trakcie szkolenia uczestnicy:

 • zdobyli informację dotyczącą pojęcia i typologii rodzin zastępczych,
 • poznali aspekty prawne organizowania i funkcjonowania rodzin zastępczych,
 • poznali rodzaje pomocy udzielane rodzinom zastępczym,
 • zdobyli praktyczną wiedzę na temat wykorzystania technik behawioralnych w pracy nad wzmacnianiem pożądanych zachowań oraz wygaszaniem zachowań niepożądanych,
 • nauczyli się, jak wprowadzać spójny i czytelny dla dziecka system zasad i konsekwencji,
 • nauczyli się skupiać na zachowaniach pożądanych, zamiast na niepożądanych – świadomie wykorzystywać wzmocnienia pozytywne – przez zastosowanie pochwał i nagród,
 • poznali techniki behawioralne i ich zastosowanie w pracy nad niektórymi problemowymi zachowaniami dzieci i młodzieży.

Treści szkolenia:

 1. Pojęcia i typologia rodzin zastępczych.
 2. Aspekty prawne organizowania i funkcjonowania rodzin zastępczych.
 3. Rodzaje pomocy udzielanej rodzinom zastępczym.
 4. Wykład na temat ADHD, zaburzeń zachowania, celowego łamania norm, braku zasad, zaburzeń opozycyjnych i buntowniczych. Dlaczego z różnymi dziećmi trzeba pracować różnymi metodami, behawioralna analiza zachowania – teoria praktyka.
 5. Rozróżnianie objawów ADHD od objawów innych zaburzeń lub celowego łamania norm.
 6. Behawioralne i poznawcze techniki radzenia sobie z objawami ADHD – „okulary na ADHD”.
 7. Identyfikacja konkretnej sytuacji problemowej i wiążącego się z nią trudnego zachowania, a także czynników bezpośrednio poprzedzających ich występowanie oraz czynników podtrzymujących (behawioralna analiza zachowania – ABC).
 8. Zauważanie pozytywnych zachowań dziecka i chwalenie go za nie, praca na pozytywnych wzmocnieniach, nagradzanie pozytywnych zachowań, system żetonowy.
 9. Przestrzeganie norm i zasad. Powiązanie przestrzegania i łamania przez dziecko zasad z system nagród i konsekwencji. Skuteczne wyciąganie konsekwencji.
 10. Wprowadzenie systemów żetonowych.
 11. Radzenie sobie z zachowaniami agresywnymi, wybuchem agresji impulsywnej.
 12. Komunikacja rodzic – dziecko – szkoła.