Spotkanie dotyczące rozwoju rodzinnych form pieczy zastępczej oraz placówek opiekuńczo – wychowawczych do 14 dzieci 14.12.2017 r.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Tucholi

zaprasza

Mieszkańców Powiatu Tucholskiego

do udziału

w spotkaniu dotyczącym rozwoju rodzinnych form pieczy zastępczej oraz placówek opiekuńczo – wychowawczych do 14 dzieci, które odbędzie się

14 grudnia 2017r.

w Zakładzie Aktywności Zawodowej

w godzinach od 9.00-15.30.

Podczas spotkania zaprezentowana będzie idea i procedura zakładania rodzin zastępczych, sytuacja dzieci przebywających w pieczy zastępczej oraz wsparcie dla rodzin.

Liczba miejsc ograniczona.

Proszę o telefoniczne potwierdzenie przybycia do dnia 08.12.2017r., pod numerem telefonu: 052 559 20 18