„Rodzina – Rodzinie – grupa wsparcia właściwym sposobem na rozwiązanie problemu”

W roku 2009 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie wnioskowało do Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej o środki z programu lokalnego systemu opieki nad dzieckiem i rodziną. W ramach konkursu złożono dwa projekty: „Rodzina – Rodzinie – grupa wsparcia właściwym sposobem na rozwiązanie problemu” oraz „Rodzina zastępcza niespokrewniona z dzieckiem – szansą na nowy dom”, które otrzymały dofinansowanie.

W okresie od 04.09.2009r do 30.11.2009r. zorganizowano grupę wsparcia dla niespokrewnionych z dzieckiem rodziców zastępczych. W grupie wzięło udział 6 rodzin w tym 3 zawodowe. Podczas zajęć rodzice trenowali podstawowe umiejętności wychowawcze, przyglądali się swoim mocnym i słabym stronom, analizowali trudności wychowawcze, konstruktywne zachowania.

Trening obejmował następujące obszary:

  • rozpoznawanie potrzeb rozwojowych dzieci,
  • budowanie zdrowych, mocnych relacji z dzieckiem,
  • konstruktywna komunikacja z dzieckiem,
  • wyrażenie i radzenie sobie z trudnymi emocjami dziecka,
  • sytuacje kryzysowe – radzenie sobie z trudnymi zachowaniami dzieci,
  • stawianie granic w wychowaniu,
  • wychowanie ku wartościom

Spotkania odbywały się w Domu Dziecka w Tucholi.