Projekt „Samodzielnie (nie samemu)…”

POWIAT TUCHOLSKI/POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W TUCHOLI REALIZUJE PROJEKT

„SAMODZIELNIE (NIE SAMEMU) – WSPIERANIE OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ W POWIECIE TUCHOLSKIM”

DOFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW

UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ BUDŻETU PAŃSTWA

W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO

WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ

DOFINANSOWANIE: 332.357,79,00 ZŁ

CAŁKOWITA WARTOŚĆ: 5.820.626,83 ZŁ

Opis projektu: projekt ma na celu przetestowanie innowacyjnych rozwiązań w zakresie wspierania osób z niepełnosprawnością intelektualną poprzez utworzenie 3 otwartych punktów integracji, mieszkania treningowego, mieszkania wspieranego oraz wdrażanie innych instrumentów wspierających grupę docelową.