II etap kampanii – spotkania informacyjne w gminach

II etap kampanii:

Spotkania informacyjne podczas zebrań wiejskich.

 

„RODZINA ZASTĘPCZA SKARBEM OPUSZCZONYCH SERC” 

Spotkanie informacyjne w ramach I edycji konkursu grantowego sfinansowanego ze środków FUNDACJI EY:

„DZIEŃ RODZICIELSTWA ZASTĘPCZEGO- KAMPANIA SPOŁECZNA”

Kim jest rodzina zastępcza? Kto nią może zostać? Czy trzeba rezygnować z pracy zawodowej? Czy rodzina ma jakieś wsparcie ze strony PCPR? Na takie i inne pytania odpowiadali koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej oraz rodziny zastępcze podczas zebrań wiejskich  odbywających się w powiecie tucholskim we wrześniu 2020 r.:

 • Krzywogoniec: 08.09.2020 r., godz. 19.00;

 

 • Śliwice: 09.09.2020 r., godz. 19.00;

 

 • Rzepiczna 14.09.2020 r. godz. 18.00;

 

 • Legbąd: 14.09.2020 r., godz. 19.00;
 • Cekcyn: 15.09. 2020 r., godz. 19.00

 

 • Bysław: 15.09.2020 r., godz. 18.00;

 

 • Kiełpin 15.09.2020 r.,
   


 

 • Kęsowo: 24.09. 2020 r., godz. 19.00.

 

 • Gostycyn 29.09.2020 r., godz. 18.00

Informacje o tych spotkaniach pojawiały się na stronach:

http://www.pcprtuchola.pl/10479-2/;

https://www.tucholski.pl/asp/rodzina-zastepcza-skarbem-opuszczonych-serc,7,artykul,1,1128;

http://tokis.pl/zostan-rodzicem-zastepczym/:

http://www.tucholanin.pl/aktualnosci/cekcyn/myslisz-o-zalozeniu-rodziny-zastepczej;