Powiatowy Zespół d.s. Orzekania o Niepełnosprawności

Powiatowy Zespół d.s. Orzekania o Niepełnosprawności zajmuje się:

  1. Wydawaniem orzeczeń o niepełnosprawności osób, które nie ukończyły 16 roku życia.
  2. Wydawaniem orzeczeń o stopniu niepełnosprawności osób, które ukończyły 16 rok życia.
  3. Wydawaniem legitymacji osobom niepełnosprawnym.
  4. Wydawaniem orzeczeń do ulg i uprawnień osobom posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności.
  5. Wydawaniem kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych. 

 

Dane adresowe:

Siedziba: ul. Kościuszki 16 (budynek Powiatowego Centrum Wsparcia ), 89-500 Tuchola.

Telefon: 052 559 20 41

Strona internetowa:  http://www.bippowiat.tuchola.pl/?cid=937

Wnioski dot. spraw PZOON można pobrać ze strony Biuletynu Informacji Publicznej Powiatu Tucholskiego http://www.bippowiat.tuchola.pl/?cid=824