Podsumowanie projektu „Powiat Tucholski zagrożenia widzi, na nie reaguje, przeciwdziała i społeczeństwo edukuje””

Dnia 19.12.2017 r. w Zakładzie Aktywności Zawodowej w Tucholi odbyło się podsumowanie projektu w ramach rządowego Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem bezpieczniej” im. Władysława Stasiaka na lata 2016 i 2017” (2017 r.) pod nazwą „Powiat Tucholski zagrożenia widzi, na nie reaguje, przeciwdziała i społeczeństwo edukuje”.

W uroczystości udział wzięli: nadkom. Małgorzata Brola – Naczelnik Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy, podkom. Adam Kumkowski – specjalista Zespołu ds. Nieletnich i Patologii, Wydział Prewencji KWP w Bydgoszczy, Magdalena Wysocka – Brunka – Zastępca Kierownika Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Bydgoszczy, Paweł Wygonowski, Szymon Borkowski – pracownicy Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy, Zarząd Powiatu Tucholskiego, nadkom. Wiesław Gapa – Komendant Powiatowy Policji w Tucholi, podkom. Marcin Szulczyk – Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Tucholi, mł. asp. Sylwester Suchomski – Zastępca Naczelnika Wydziału Prewencji i Ruchu Drogowego KPP w Tucholi, st. bryg. mgr inż. Dariusz Goźliński – Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Tucholi, mł. bryg. mgr Arkadiusz Kroll – Zastępca Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Tucholi, st. ogn. Dorota Stachowicz – Dyżurny Stanowiska Kierowania KP PSP w Tucholi, asp. Iwona Wize – Liegmann – Dyżurny Operacyjny KP PSP w Tucholi, Dyrektorzy Szkół, przedstawiciele jednostek organizacyjnych powiatu, Przedstawiciele Zarządzania Kryzysowego z poszczególnych gmin.

Kierownik PCPR w Tucholi – Anna Toby w formie prezentacji przedstawiła informacje o działaniach, które zostały przeprowadzone w ramach projektu w 2017 roku:

 1. Spotkania redaktorów strony internetowej cyberspoko.pl
 2. Ćwiczenia współdziałania służb ratowniczych i porządkowych
 3. Komkurs na logo strony cyberspoko.pl
 4. Zajęcia z pierwszej pomocy przedmedycznej
 5. Konkurs plastyczny „Czad i ogień – budź czujność”
 6. Konkurs na piosenkę „Numer alarmowy 112”
 7. Powiatowy Piknik Bezpieczeństwa
 8. Spotkania edukacyjne dla osób starszych i niepełnosprawnych
 9. Zakup 2 przenośnych radarowych wyświetlaczy prędkości
 10. Spotkania edukacyjne dla Rodziców
 11. Zakup kompletu dziennych i nocnych alkogogli oraz narkogogli
 12. Organizacja IV Powiatowej Interdyscyplinarnej Konferencji „Widzimy, reagujemy, przeciwdziałamy”
 13. Zakup materiałów promocyjnych
 14. Konkurs na 10 minutrowy happening
 15. Akcje profilaktyczne w szkołach przeprowadzane na terenie powiatu tucholskiego
 16. Zakup symulatora dachowania i symulatora zderzeń
 17. Organizacja Pikników Bezpieczeństwa
 18. Przedstawienie happeningów w parafiach powiatu tucholskiego.

mł. asp. Sylwester Suchomski – Zastępca Naczelnika Wydziału Prewencji i Ruchu Drogowego KPP w Tucholi bardzo obrazowo pokazał nam efekty funkcjonowania miernika prędkości, który mierzył prędkość pojazdów w Stobnie i Śliwicach.

Mierniki posiadają urządzenie do archiwizacji danych, które są analizowane i dają bardzo czytelny obraz, w jakim czasie występuje, jakie natężenie ruchu i przekroczeń przepisów drogowych. Uzyskane dane zaskoczyły osoby uczestniczące w podsumowaniu. Dane wskazują na to, że samo umieszczenie mierników spowodowało obniżenie średniej prędkości w tych miejscowościach. Ponadto wskazało mundurowym czas i skalę przekroczeń prędkości, co umożliwi egzekwowanie przez kierujących przestrzegania ograniczeń. Do tej pory przekroczenia prędkości nie wiązały się z konsekwencjami, gdyż była to akcja edukacyjna. Jednak, jeżeli takie przekroczenia zostaną zarejestrowane przez policjantów ich sprawcy mogą liczyć się z konsekwencjami nałożenia na nich mandatów. Obecnie mierniki są zawieszone i zbierają dane w miejscowościach Cekcynek i Żalno.

Program, który powstał jest z pewnością przedsięwzięciem, które poprzez swój profilaktyczny charakter, wpłynął na większą świadomość młodych ludzi, a to bez wątpienia przełoży się na poprawę ich bezpieczeństwa. Zakupiony sprzęt będzie wykorzystywany
w akcjach edukacyjnych przeprowadzanych w kolejnych latach.

Bardzo dziękujemy Wszystkim za pomoc przy realizacji projektu.