Podsumowanie projektu „Powiat Tucholski zagrożenia w sieci widzi, na nie reaguje, przeciwdziała i społeczeństwo edukuje”

Dnia 14.12.2016 r. w Zespole Szkół Licealnych i Technicznych w Tucholi odbyło się podsumowanie projektu w ramach  „Programu ograniczania przestępczości
i aspołecznych zachowań –  Razem Bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2016
i 2017” pod nazwą „Powiat Tucholski zagrożenia w sieci widzi, na nie reaguje, przeciwdziała i społeczeństwo edukuje”.

Przedsięwzięcie powstało z inicjatywy tucholskiego PCPR  oraz Starostwa Powiatowego, natomiast Komenda Powiatowa Policji w Tucholi aktywnie uczestniczyła

w prowadzonej działalności profilaktycznej, dotyczącej bezpieczeństwa w sieci. Honorowy patronat nad akcją objęli Wojewoda Kujawsko – Pomorski Mikołaj Bogdanowicz oraz Komendant Wojewódzki Policji w Bydgoszczy insp. Paweł Spychała.

Projekt rozpoczął się w sierpniu br. W ramach przedsięwzięcia w dniach 6-7 października zorganizowano III Konferencję Interdyscyplinarną, która stanowiła moment oficjalnego otwarcia programu.

Ogłoszone zostały trzy konkursy dla dzieci i młodzieży:

  • „Prawidłowe korzystanie z numeru alarmowego 112” – w konkursie tym wpłynęło 254 prace. Celem tego konkursu była popularyzacja wiedzy na temat numeru alarmowego oraz podkreślenie ogromnej roli numeru alarmowego w ratowaniu życia, zdrowia i mienia lub środowiska.
  • „Zagrożenia w sieci w oczach młodzieży” – w konkursie wpłynęło 35 prac. Celem tego konkursu było zobrazowanie czym dla młodzieży jest zagrożenie w sieci.
  • Spot filmowy „NIE cyberprzestępczości” – w tym konkursie wpłynęło 10 nagrań. Celem tego konkursu było zobrazowanie, czym dla młodzieży jest zagrożenie w sieci.

Z wygranych prac konkursowych wydano kalendarze wieloplanszowe na 2017 r. i ulotki.

Przez prawie dwa miesiące policjanci i pracownicy Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w Bydgoszczy oraz pracownicy Centrum Powiadamiania Ratunkowego
w Bydgoszczy prowadzili spotkania z dziećmi i młodzieżą z terenu powiatu tucholskiego oraz osobami dorosłymi na temat zagrożeń w sieci i prawidłowego korzystania z numeru alarmowego 112.

W zajęciach udział wzięło ok. 6000 osób. Podczas prowadzonej działalności profilaktycznej  docierali nie tylko do ludzi młodych, ale też ich opiekunów. W celu uświadomienia rodzicom zagrożeń, wynikających z bezwarunkowego korzystania z sieci przez najmłodszych, została przygotowana konferencja „Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w Internecie”.

Dnia 14.12.2016 r. w Zespole Szkół Licealnych i Technicznych w Tucholi odbyło się podsumowanie projektu, połączone z rozstrzygnięciem konkursu na najlepszy spot dotyczący zagrożeń w sieci.  W uroczystości wzięli udział Wojewoda Kujawsko – Pomorski  Mikołaj Bogdanowicz oraz I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Bydgoszczy insp. Mirosław Elszkowski. Spośród 10 nadesłanych na konkurs prac, nagrodzono 3, których autorzy oprócz pamiątkowych dyplomów, otrzymali  nagrody rzeczowe. Spoty robią ogromne wrażenie. Podczas uroczystości podziękowaniami uhonorowano też wszystkie osoby, które aktywnie włączyły się w projekt. Odbyła się również premiera filmu edukacyjnego dotyczącego prawidłowego korzystania z numeru alarmowego 112 „W kolejce po życie”, który został nakręcony w ramach współfinansowania przez: WZiBK w Bydgoszczy wraz
z Powiatem Tucholskim i wszystkimi jego gminami: Tuchola, Gostycyn, Kęsowo, Lubiewo, Śliwice, Cekcyn. Film jest ogólnodostępny i można zobaczyć go na stronie: http://www.bydgoszcz.uw.gov.pl/pl/aktualnosci/film-edukacyjny-pn-112-w-kolejce-po-zycie.html

W ramach programu przygotowano przedsięwzięcia, które mimo jego zakończenia, nadal będą służyły propagowaniu  poruszanych tematów. Na portalu edukacyjnym,  www.cyberspoko.pl , można znaleźć zagadnienia związane z zagrożeniami w sieci, w formie dostosowanej do wieku użytkownika. Program, który powstał na skutek sprawnej współpracy tucholskiej Policji, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, Starostwa Powiatowego
w Tucholi oraz Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Bydgoszczy, a w który zaangażowały się również samorządy,  jest z pewnością przedsięwzięciem, które poprzez swój profilaktyczny charakter, wpłynęło na większą świadomość młodych ludzi, a to bez wątpienia przełoży się na poprawę ich  bezpieczeństwa.

Bardzo dziękujemy Wszystkim za pomoc przy realizacji projektu.

153-157960_m 153-157963_m 153-157962_m 153-157966_m 153-157967_m 153-157968_m 153-157969_m 153-157964_m 153-157965_m 153-157970_m 153-157959_m