Podsumowanie konferencji „Zrozumieć autyzm”

Jak objawia się autyzm? Jak postępować z dzieckiem chorym na autyzm? Czy autyzm jest uleczalny? Co to jest Zespół Aspergera? Na takie i wiele innych pytań można było usłyszeć odpowiedź na konferencji powiatowej „Zrozumieć Autyzm” organizowanej w ramach Programu Pomocy Osobom Autystycznym z Terenów Wiejskich oraz Ich Rodzinom „Zrozumieć Autyzm”, która objęta została patronatem przez Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego Pana Piotra Całbeckiego oraz Starostę Tucholskiego Michała Mroza.

W konferencji wzięło udział 136 osób ze szkół, stowarzyszeń, jednostek organizacyjnych, ośrodków pomocy społecznej, kuratorów, pracowników służby zdrowia, komendy powiatowej, warsztatów terapii zajęciowej, domu dziecka, czyli wśród osób, które mają częsty kontakt z dziećmi poza środowiskiem domowym. W konferencji uczestniczyło też bardzo dużo rodziców, u których dzieci zdiagnozowano autyzm. Pani Renata Gramowska – Dyrektor Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Tucholi bardzo obszernie przedstawiła jak wygląda sytuacja osób z autyzmem w naszym powiecie. Natomiast Pani Marcelina Różycka – Wolska – psycholog ze Spółdzielni Socjalnej „Progres” omówiła realizację specjalistycznych usług opiekuńczych na terenie naszego powiatu.

Koordynatorki Programu „Zrozumieć Autyzm” szeroko przedstawiły nam problemy osób z autyzmem po 24 roku życia oraz opowiedziały o całym programie. Panie superwizorki ze Specjalnego Ośrodka Rewalidacyjno Wychowawczego dla Dzieci i Młodzieży
z Autyzmem w Gdańsku omówiły i pokazały różne ścieżki edukacyjne dzieci z autyzmem, natomiast Pani ze Stowarzyszenia Pomocy Osobom z Zespołem Aspergera „ASPI” opowiedziała czym jest Zespół Aspergera.

Wiele jest nazw i pojęć, które opisują autyzm i zaburzenia ze spektrum autyzmu – najważniejsza nie jest nazwa lub diagnoza, ale fakt, że każde dziecko z autyzmem jest unikalne i ma zupełnie indywidualne cechy właściwe tylko dla siebie samego. Niewątpliwie wczesna diagnoza to sukces w terapii. Im szybciej dziecko będzie objęte specjalistyczną opieką, tym większa szansa na wyrównanie deficytów rozwojowych.

Autyzmu nie widać na pierwszy rzut oka. Zdobywana wiedza na temat tego zaburzenia przekłada się na większą tolerancję zachowania dzieci z autyzmem, szczególnie
w miejscach publicznych.

Poruszony został dzisiaj bardzo ważny temat, bowiem odpowiednie przygotowanie specjalistów oraz ich czujność mają bezpośrednie przełożenie na szybkość, trafność
i rzetelność diagnozy, z czym obecnie w Polsce jest jeszcze duży problem.

Dzisiejsza konferencja pozwoliła zrozumieć, czym jest autyzm. Każdy uczestnik otrzymał materiały konferencyjne. Bardzo serdecznie dziękujemy prelegentom za wiedzę, jaką się z nami podzielili.

Konferencja została bardzo dobrze oceniona, prelegenci to fachowcy, którzy od wielu lat pracują z osobami z autyzmem.

Dziękujemy prelegentom:

Pani Emilii Ludwiczak – koordynator Programu Zrozumieć Autyzm w Województwie Kujawsko-Pomorskim,

Pani Renacie Gramowskiej – dyrektor Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Tucholi,

Pani Beacie Block – superwizorce behawioralnej w Specjalnym Ośrodku Rewalidacyjno Wychowawczym dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem w Gdańsku,

Pani Zofii Brzeskiej – superwizorce behawioralnej w Specjalnym Ośrodku Rewalidacyjno Wychowawczym dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem w Gdańsku,

Pani Izabeli Jankowskiej neurologopedzie Specjalistycznego Ośrodek Szkolno -Wychowawczego w Tucholi,

Pani Barbarze Golasik – terapeucie behawioralnemu ze stowarzyszenia ASPI z Bydgoszczy,

Pani Anicie Czernieckiej – koordynatorowi Programu Zrozumieć Autyzm w Województwie Warmińsko-Mazurskim,

Pani Marcelinie Różyckiej – Wolska – psycholog Spółdzielnia Socjalna „Progres”

Wnioski z konferencji:

Zmiany systemowe są konieczne!

Starosta Tucholski Michał Mróz zasiał w sercach, szczególnie rodziców mających dzieci z autyzmem nadzieję, że wraz z przedstawicielami pomocy społecznej i oświaty zbiorą wszystkie uwagi i propozycje zmian, jakie są niezbędne do zmiany ustaw i rozporządzeń związanych z omawianym zagadnieniem. Temat ten został już poruszony na spotkaniu
w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, gdzie Członek Zarządu Pan Jerzy Kowalik spotkał się z Ministrem Stanisławem Szwed.

Wszelkie propozycje zmian można kierować na adres: pcprtuchola@wp.pl.

0043 0042 0036 0037 0038 0039 0040 0041 0035 0034 0033 0032 0031 0030 0029 0028 0027 0026 0025 0024 0023 0022 0021 0020 0019 0018 0017 0016 0015 0014 0013 0012 0011 0010 0009 0008 0007 0006 0005 0004 0003 0002 0001