PODSUMOWANIE KONFERENCJI „Widzimy, reagujemy, przeciwdziałamy – cyberprtzestępczość oraz funkcjonowanie numeru alarmowego 112”

Za nami III Interdyscyplinarna Konferencja „Widzimy, reagujemy, przeciwdziałamy
– cyberprzestępczość oraz funkcjonowanie numeru alarmowego 112”, która w tym roku dofinansowana została
z „Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2016 – 2017 (2016)”- projektu realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Tucholi. Partnerami projektu jest Starostwo Powiatowe w Tucholi oraz Komenda Powiatowa Policji
w Tucholi.

Konferencja ważna, o bardzo trudnej i ciekawej tematyce. Patronat honorowy nad konferencją objął Wojewoda Kujawsko Pomorski Pan Mikołaj Bogdanowicz oraz Komendant Wojewódzki Policji w Bydgoszczy insp. Paweł Spychała. Obaj Panowie osobiście wzięli udział w konferencji za co bardzo serdecznie dziękujemy.

Po przywitaniu gości i wprowadzeniu dokonanym przez Pana Starostę Tucholskiego Michała Mroza oraz Członka Zarządu Powiatu Tucholskiego Pana Jerzego Kowalika rozpoczęły się wykłady
a po nich warsztaty.

Pan Jakub Wawrzyniak- Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego KPUW
w Bydgoszczy wprowadził nas w podstawy prawne funkcjonowania oraz przedstawił strukturę Centrów Powiadamiania Ratunkowego, przybliżył słuchaczom zadania centrum związane z odbieraniem zgłoszeń alarmowych, powiązaniem zgłoszenia z danymi teleadresowymi oraz lokalizacją zdarzenia oraz przekazywaniem ich do odpowiednich służb drogą elektroniczną. Ponadto omówił szereg zadań centrum takich jak wymiana informacji o zdarzeniach ze służbami, przechowywanie zgłoszeń oraz ich zapisów, tworzenie analiz itp. Zostały przedstawione również filmy i statystyki, które uświadomiły słuchaczom jak duża jest jeszcze nieświadomość społeczeństwa dotycząca istnienia oraz celowości wybierania numeru alarmowego 112. Pomimo iż CPR funkcjonuje od 2013 r. operatorzy w dalszym ciągu zmagają się ze znaczną ilością fałszywych połączeń. Ponadto uwidacznia się z problemem bezkarności osób uporczywie blokujących linię alarmową.  Te wszystkie bardzo ważne informacje były szeroko omawiane również na warsztatach, które prowadzili Pani Małgorzata Wysocka- Brunka- Zastępca Kierownika CPR w Bydgoszczy oraz Pan Piotr Kozłowski Kierownik Oddziału do spraw organizacji, logistyki i współpracy.

W dalszej części konferencji mł. insp. Romuald Kapłanowski p.o. Naczelnika do Walki
z Korupcją opowiedział nam o zadaniach Wydziału dw. z Cyberprzestępczości, o rodzajach uzależnień od internetu, jak zachować bezpieczeństwo podczas pracy przy komputerze, oraz uświadomił jak wiele jest szkodliwych treści w sieci, m.in.: pornografia, przemoc (wyśmiewanie innych), używki, hazard, rasizm
i ksenofobia, niechciana poczta, cyberstalking (nękanie), stalking (uporczywe nękanie), flaming, trolling, hejting (obrażanie), mobbing w sieci, agresja elektroniczna i cyberbullying, uwodzenia, wykorzystanie seksualne dzieci w Internecie, niebezpieczne treści, filmiki internetowe nastolatków, uzależnienie od komputera. O szczegóły uczestnicy konferencji mogli dopytywać na warsztatach prowadzonych przez ekspertów z Wydziału do Walki
z Cyberprzestępczością KWP w Bydgoszczy podkom. Tomasza Boroń oraz asp. sztab. Marcina Matysek.

Kolejny wykład i warsztaty prowadzone były przez Pana Ireneusza Ruszczyk z Zespołu Łączności
i Informatyki KPP w Tucholi oraz st. sierż. Bartosza Wiese- referenta Zespołu do spraw Profilaktyki Społecznej, Wykroczeń Nieletnich i Patologii WPiRD KPP w Tucholi. Omawiali oni jakże ważny temat: Bezpieczeństwo jutra- czyli jak chronić dzieci i młodzież przed cyberprzestępczością. Coraz więcej przestępstw o charakterze pospolitym zostaje przenoszonych do wirtualnego świata, który jest coraz bardziej cyber-wirtualny
i e-lektroniczny. Wszystkie omawiane zagrożenia są ze sobą powiązane i zależne. Wyższy próg świadomości zmniejsza ryzyko, ale go nie eliminuje. Omawiane zostały różne gry komputerowe, w których gracz spotyka się
z agresją, przemocą i niemoralnym postępowaniem. Wyniesione ze świata gier zasady i normy postępowania wypaczają podstawowe wartości moralne, powodują pomieszanie tego, co dobre z tym, co złe. Badania naukowe potwierdzają jednoznacznie, że dzieci korzystające z gier zawierających przemoc stają się agresywne wobec innych ludzi, mają obniżony poziom empatii, są egocentryczne – są zapatrzone w siebie i kierują się własnymi korzyściami, są obojętne na drugiego człowieka. Dlatego kolejnym bardzo ważnym etapem projektu będą spotkania w szkołach z dziećmi i młodzieżą a potem rodzicami dotyczące cyberprzemocy i prawidłowego wykorzystywania numeru alarmowego 112.

Kolejny ciekawy wykład poprowadziła kurator specjalista Pani Sylwia Nowak- Kierownik Zespołu Kuratorów Zawodowych. Wykład dotyczył funkcjonowania Systemu Dozoru Elektronicznego. Pani kurator przybliżyła nam co to jest system dozoru elektronicznego.

Następnie mł. insp. Jarosław Świerczyński  Naczelnik Wydziału Prewencji KWP w Bydgoszczy krótko omówił mapy zagrożeń a zainteresowanym szczegółów udzielali na specjalnie przygotowanym podczas konferencji stanowisku funkcjonariusze z Komendy Powiatowej Policji w Tucholi.

Część wykładową zakończył insp. Krzysztof Bodzinski p.o. Komendanta Powiatowego Policji
w Nakle nad Notecią bardzo ciekawym wykładem na temat hejtowania- nowej formy przemocy
w internecie. Omówił co to jest hejt, jego fazy, kim jest hejter, konsekwencje i sposoby radzenia sobie z tą formą przemocy.

W godzinach popołudniowych i następnego dnia odbywały się warsztaty z poszczególnych zagadnień. Dodatkowy bardzo ważny warsztat to wsparcie psychologiczne dla pracowników w sytuacjach kryzysowych, który prowadzony był przez ekspertki pracujące na co dzień w Sekcji Psychologów w  Komendzie Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy: podinsp. Jolantę Iwaszko oraz podinsp. Beatę Wieczorek. Panie omówiły rodzaje sytuacji kryzysowych, typologię zdarzeń traumatycznych, rodzaje, stadia i następstwa kryzysów. Omówione zostały też style pomagania w kryzysie. Uczestnicy otrzymali odpowiedzi na wszystkie nurtujące ich pytania związane z trudną codzienną pracą na rzecz drugiego człowieka.

Serdeczne podziękowania dla Wszystkich prelegentów, którzy bardzo merytorycznie przeprowadzili wykłady i warsztaty oraz przekazali ogrom wiedzy uczestnikom konferencji oraz Wszystkim, którzy
w jakikolwiek sposób zaangażowali się w przygotowanie i przeprowadzenie konferencji.

Jak oceniają konferencję uczestnicy?

Dla przykładu trzy wypowiedzi osób, które wpłynęły dzisiaj do naszego Centrum.

 1. Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Tucholi Pani Lidia Pająk- Barzyk: „Bardzo dziękuję za zaproszenie na III Powiatową Konferencję „Widzimy, reagujemy, przeciwdziałamy- cyberprzestępczość oraz funkcjonowanie numeru alarmowego 112”. Konferencja była bogata
  w niezwykle ważne treści dotyczące chyba każdego człowieka, który w mniejszym lub większym zakresie korzysta z internetu. Właściwie poruszane na Konferencji tematy, zarówno w części oficjalnej, jak i w części warsztatowej, mogłyby być przedmiotem cyklu szkoleń kierowanych do osób dorosłych, ale także do młodzieży i dzieci.  Szczególnie dzieci  i młodzież- pokolenie „garściami korzystające
  z internetu, znające jego zalety i ogromne możliwości, nie zawsze jest zorientowane i świadome zagrożeń, jakie skrywa ten „cud techniki”. Myślę, że Konferencja u wielu jej uczestników wyzwoli potrzebę przekazania jej treści w swoich środowiskach zawodowych, ale także i rodzinnych. Szczegółowe omówienie istoty funkcjonowania numeru alarmowego 112, uświadomiło mi jak ważne dla społeczeństwa jest przedsięwzięcie wdrożenia tego numeru i jak ogromna kryje się za tym praca wielu osób. Z zainteresowaniem również wysłuchałam prelekcji dotyczącej funkcjonowania Systemu Dozoru Elektronicznego. W swojej pracy zawodowej często spotykam się z osobami, które w tym systemie odbywają karę za naruszenie prawa. Ciekawe treści przedstawił także Zespół udzielający wsparcia psychologicznego policjantom. Również miejsce usytuowania Konferencji, moim zdaniem miało pozytywny wpływ na jej przebieg, było także akcentem promującym Bory Tucholskie. Fojutowo jest uroczym miejscem o każdej porze roku i spacer po przepięknej okolicy był także chwilą do refleksji nad ważnymi treściami Konferencji. Podsumowując, jeszcze raz dziękuję i gratuluję bardzo udanego
  i dopracowanego w każdym szczególe przedsięwzięcia, jakim była Konferencja.”
 2. Wicedyrektor Gimnazjum w Cekcynie Pan Jerzy Jaroch: „Udział w konferencji był korzystny dla wielu osób biorących w niej udział. Kolejny już raz organizatorzy przygotowali spotkanie, które wzbogaciło wiedzę uczestników , m. in. uświadomiło zagrożenia czyhające na użytkowników Sieci. Zajęcia warsztatowe były na tyle ciekawe, że postanowiliśmy zaprosić prowadzących na dodatkowe spotkanie
  z młodzieżą gimnazjalną, aby oni także zrozumieli, co może się zdarzyć w wyniku nierozważnego korzystania z osiągnięć współczesnej techniki informatycznej. Ze zdziwieniem też przyjęliśmy informację, że ogromna część telefonów wykonywanych na numer 112 to głupie żarty . Dostrzegamy więc także potrzebę edukacji społeczeństwa w tym kierunku. Do wiedzy wyniesionej z tego dwudniowego spotkania dorzucić należy koniecznie pochwałę dla organizatorów za perfekcyjnie przygotowanie zajęć, wybór miejsca konferencji (Fojutowo – Bory Tucholskie), wyśmienite, smaczne posiłki,
  i komfortową bazę lokalową. Liczymy na kolejne takie spotkania.”
 3. Dyrektor Domu Dziecka w Tucholi Pani Anna Liegmann: „Udział w III Powiatowej Interdyscyplinarnej Konferencji „Widzimy, reagujemy, przeciwdziałamy – cyberprzestępczość oraz funkcjonowanie numeru alarmowego 112″ pozwolił mi pozyskać dodatkową wiedzę na tematy głównie wiążące się z zagrożeniami w sieci dla zwykłego użytkownika internetu, radzenia sobie z sytuacjami kryzysowymi, dozorem elektronicznym i wieloma innymi dotyczącymi funkcjonowania służb pomagających ludziom w sytuacji zagrożenia zdrowia czy życia. Na konferencji przybliżono między innymi tematykę funkcjonowania numeru alarmowego 112. Przedstawiono czym jest nr 112, na czym polega praca osób przyjmujących zgłoszenia, w jaki sposób przekazywana jest informacja o zdarzeniu oraz z jakie zgłoszenia są rejestrowane (często nieodpowiedzialne i nieadekwatne do danej sytuacji). Kolejnym ważnym tematem było przybliżenie zagrożeń, które kryją się w sieci przede wszystkim dla nieletnich, nieodpowiedzialnie korzystających z internetu (podawanie do wiadomości danych osobowych, haseł do kont). Bardzo ważnym elementem konferencji były również warsztaty organizowane w małych grupach szkoleniowych, podczas których można było zdobyć wnikliwszą wiedzę w tematach przewodnich. Na mnie duże wrażenie wywarły warsztaty
  z radzenia sobie z sytuacjami kryzysowymi, gdzie panie psycholog pracujące na co dzień
  w służbie policyjnej (praca zarówno z policjantami jak również z osobami potrzebującymi wsparcia) przybliżyły tematykę rodzajów kryzysu i sposoby pracy z osobami w kryzysie. Jako przedstawiciel instytucji pracującej na co dzień z dziećmi będę czyniła starania aby przybliżyć zdobytą wiedzę
  w trakcie konferencji moim wychowankom.”
 1. 1 2 3 3a 3b 4 4a 5 5a 6 7 8 9 10 10a 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
  SONY DSC

  SONY DSC

  42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75

Więcej informacji i zdjęć tutaj:

http://tokis.pl/newsroom/rozpoczela-sie-iii-powiatowa-interdyscyplinarna-konferencja-pt-widzimy-reagujemy-przeciwdzialamy-cyberprzestepczosc-oraz-funkcjonowanie-numeru-alarmowego-112-zwiastun/

https://www.youtube.com/watch?v=RT4vs7rOfeQ

http://tokis.pl/newsroom/iii-powiatowa-interdyscyplinarna-konferencja-pt-widzimy-reagujemy-przeciwdzialamy-cyberprzestepczosc-oraz-funkcjonowanie-numeru-alarmowego-112-relacja/

http://tokis.pl/newsroom/zarzad-powiatu-lobbuje-na-rzecz-mieszkancow-i-przynosi-to-wymierne-korzysci/