Podsumowanie ćwiczeń współdziałania służb ratowniczych i porządkowych

W dniu 21.03.2017r. na ul. Witosa w Tucholi rozegrały się sceny jak z filmu. Wszystko to za sprawą przeprowadzonych ćwiczeń współdziałania służb porządkowych
i ratunkowych w ramach przeprowadzenia akcji edukacyjnej dla młodzieży tucholskiej organizowanej w ramach kontynuacji projektu pn. „Program ograniczania przestępczości aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2016 i 2017”.

Organizatorami imprezy byli: Starosta Tucholski wraz z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi, Komendą Powiatową Policji w Tucholi, Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Tucholi, Tucholskim Centrum Edukacji Zawodowej, Zakładem Aktywności Zawodowej w Tucholi. W ćwiczeniach oprócz tucholskich policjantów i strażaków brali udział funkcjonariusze Sekcji antyterrorystycznej Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy oraz ratownicy medyczni ze Szpitala Tucholskiego
i Wojewódzkiej Formacji Obrony Cywilnej Ratownictwa Medycznego- Grupy Ratownictwa Polskiego Czerwonego Krzyża w Bydgoszczy. Komentatorem ćwiczeń był mł. asp. Sylwester Suchomski, który na bieżąco omawiał poszczególne elementy ćwiczeń pokazowych, które były swojego rodzaju próbą dla służb odpowiedzialnych za nasze bezpieczeństwo.

Scenariusz ćwiczeń był wymyślony, jednak zadania, z którymi musieli zmierzyć się funkcjonariusze były już całkowicie prawdziwe. Tym razem założenie akcji obejmowało ujęcie sprawców napadu na bank, którzy uciekają przed policją autobusem rejsowym.
W trakcie ucieczki doszło do wypadku z samochodem osobowym, w wyniku czego pasażerowie stają się zakładnikami bandytów. Zadaniem policjantów, oprócz właściwego zabezpieczenia miejsca wypadku i ograniczenia dostępu do niego osobom postronnym, było również odbicie zakładników. W rzeczywistości tego typu sytuacje przewidują udział policyjnych negocjatorów oraz antyterrorystów, którzy specjalnie zostali ściągnięci do Tucholi z Bydgoszczy. Wsparcia udzielił również policyjny robot Expert. Jest to łazik wyposażony w chwytak, 6 kamer do obserwacji oraz zdalne sterowanie. Można nim sterować z odległości kilkuset metrów. Jego chwytak potrafi sięgnąć po przedmioty znajdujące się prawie 3 m od robota. Bez problemu udźwignie kilka kilogramów. Za pomocą tego robota został dostarczony do terrorystów znajdujących się w autobusie i przetrzymujących zakładników telefon komórkowy, przez który dalej prowadzono negocjacje. W rozmowie telefonicznej negocjatorowi udaje się uzyskać zgodę na zabranie rannego z samochodu. Do miejsca zagrożenia nie można dopuścić personelu medycznego. Dlatego też podjęcie rannego z samochodu podejmują funkcjonariusze Sekcji Antyterrorystycznej. Wyposażeni byli
w ciężkie kamizelki i hełmy kuloodporne. Dodatkowo dysponowali tarczą, która także jest kuloodporna. Takie wyposażenie oraz umiejętności taktyczne i wykorzystanie pojazdu pozwalają zrealizować podjęcie rannego z zapewnieniem względnego bezpieczeństwa. Następnie udało się wynegocjować wypuszczenie następnych zakładników z autobusu. Wszyscy ranni byli przekazani ratownikom medycznym, którzy udzielili im pierwszej pomocy. Dalsze negocjacje już nie przynosiły skutku. W autobusie zostało dwóch zakładników. Po analizie całej sytuacji Sztab, który zawsze zbiera się w takich sytuacjach, podjął decyzję o rozwiązaniu siłowym. Policjanci AT przeprowadzili szturm na autobus. Zostali uwolnieni pozostali zakładnicy a terroryści zatrzymani. Zanim rozpoczęła się likwidacja skutków zdarzenia drogowego funkcjonariusz pirotechnik wchodzący w skład grupy AT podjął czynność sprawdzenia autobusu pod kątem ładunków wybuchowych. Do Sztabu dotarła informacja, że w autobusie jest podejrzana teczka. Pirotechnik, mający na sobie specjalne ubranie ocenił zagrożenie. Stwierdził, że w teczce jest ładunek wybuchowy. Ewentualna nawet mała eksplozja w zamkniętej przestrzeni, jaką jest wnętrze autobusu może być śmiertelna dla funkcjonariusza. Dlatego ładunek został wyniesiony na zewnątrz
i zneutralizowany. Całe niebezpieczeństwo zostało zażegnane dzięki sprawnemu współdziałaniu służb. Przed funkcjonariuszami po takiej akcji pozostaje nieco mniej ekscytująca praca to znaczy procesowe zabezpieczenie dowodów, czyli wypełnienie niezliczonej ilości protokołów.

W trakcie pokazu został wykorzystany sprzęt i wyposażenie, z którego na co dzień korzystają poszczególne służby. W związku z tym były strzały z broni palnej, mogliśmy obserwować ewakuację rannych, udzielanie pierwszej pomocy, prowadzenie negocjacji przez negocjatorów policyjnych, a także działania policyjnych antyterrorystów. Uczestnicząca
w ćwiczeniach młodzież z klasy o profilu pożarniczo – wojskowym z Zespołu Szkół Ogólnokształcących z Tucholi, która odgrywała rolę zakładników, oraz obserwująca pokaz młodzież powiatu tucholskiego mogła zobaczyć sceny jak z filmu. Największe emocje wzbudził szturm antyterrorystów na autobus w celu uwolnienia zakładników, zatrzymanie złodziei oraz detonacja pozostawionego przez przestępców ładunku wybuchowego.

Pokaz ten stanowił kolejną okazję do tego, aby policjanci oraz przedstawiciele innych służb mogli się sprawdzić w sytuacji kryzysowej, ponieważ nadrzędną troską samorządów jest zapewnienie bezpieczeństwa wszystkim mieszkańcom powiatu. Tego typu ćwiczenia to również doskonała sposobność do zweryfikowania sprawności w działaniu wszystkich służb funkcjonujących na terenie powiatu tucholskiego. Takie zaaranżowane okoliczności pozwalają nie tylko na sprawdzenie się w sytuacjach nagłych i niecodziennych, ale też pozwalają wykryć ewentualne błędy, by nie dopuścić do ich popełnienia w rzeczywistości.

Starosta Tucholski Michał Mróz bardzo dziękuje Wszystkim, bez których tych ćwiczeń nie udałoby się przeprowadzić:

 1. Wojewodzie Kujawsko- Pomorskiemu Panu Mikołajowi Bogdanowicz.
 2. Komendantowi Wojewódzkiemu Policji w Bydgoszczy insp. Pawłowi Spychała, Pierwszemu Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Bydgoszczy – insp. Mirosławowi Elszkowskiemu oraz Sekcji antyterrorystycznej i negocjatorowi z KWP w Bydgoszczy.
 3. Komendantowi Wojewódzkiemu Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu st. bryg. mgr inż. Januszowi Halak, Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego st. bryg. mgr inż. Arturowi Przybylskiemu oraz kpt. Markowi Rucińskiemu – Wojewódzkiemu Koordynatorowi Ratownictwa Medycznego w KW PSP Toruń.
 4. Dyrektorowi Jakubowi Wawrzyniak oraz wszystkimi pracownikom Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy.
 1. Wojewódzkiej Formacji Obrony Cywilnej Ratownictwa Medycznego – Grupie Ratownictwa Polskiego Czerwonego Krzyża w Bydgoszczy.
 1. Zastępcy Kierownika Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Bydgoszczy Pani Magdalenie Wysockiej – Brunka.
 2. Burmistrzowi Tucholi – Panu Tadeuszowi Kowalskiemu.
 3. Wójtom Gmin Powiatu Tucholskiego.
 4. Komendantowi Powiatowemu Policji w Tucholi nadkom. mgr Wiesławowi Gapa, zastępcy podkom Marcinowi Szulczyk oraz funkcjonariuszom biorącym udział
  w ćwiczeniach.
 5. Komendantowi Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Tucholi bryg. mgr inż. Dariuszowi Goźlińskiemu, zastępcy st. kpt. mgr Arkadiuszowi Kroll oraz strażakom uczestniczącym w ćwiczeniach.
 6. Prezesowi i ratownikom medycznym z Szpitala Tucholskiego.
 7. Ochotniczej Straży Pożarnej w Cekcynie.
 8. Ochotniczej Straży Pożarnej w Bysławiu.
 9. Kierownikowi i pracownikom Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi.
 10. Dyrektorowi i pracownikom Zarządu Dróg Powiatowych w Tucholi.
 11. Dyrektorowi, opiekunowi i młodzieży z klasy o profilu pożarniczo – wojskowym
  z Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Tucholi.
 12. Dyrektorowi i pracownikom Tucholskiego Centrum Edukacji Zawodowej..
 13. Kierownikowi i pracownikom Zakładu Aktywności Zawodowej w Tucholi.
 14. Pracownikom Starostwa Powiatowego w Tucholi.
 15. Panu Leszkowi Zwolińskiemu, firma Multimedia Project
 16. Dziekanowi Dekanatu Tucholskiego ks. Grzegorzowi Kielas.
 17. Pani Marlenie Milachowskiej- Dyrektorowi d.s. przewozów PKS Chojnice.
 18. Zakładowi samochodowemu w Cekcynie Panu Edwardowi Chmara.
 19. Dyrektorom, nauczycielom i młodzieży uczestniczącym w pokazie.
 20. Lokalnym mediom.

Zdjęcia i relacje można znaleźć pod linkami:

http://tokis.pl/newsroom/zakladnicy-uwolnieni-terrorystow-zneutralizowano-wspolna-akcja-wszystkich-sluzb

http://www.powiat.tuchola.pl/news/zagrozenia-terrorystyczne—fotorelacja-z-cwiczen

http://www.tuchola.kujawsko-pomorska.policja.gov.pl/k43/informacje/wiadomosci/74122,Cwiczenia-sztabowe-a-sceny-jak-z-filmu.html

http://www.tucholanin.pl/aktualnosci/tuchola/antyterrorysci-w-tucholi-zdjecia-2

http://weekendfm.pl/?n=64547&-tuchola_pokazu_antyterrorystow