Pierwsze zajęcia z cyberprzemocy i numeru alarmowego 112 za nami.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi wraz ze Starostwem Powiatowym
w Tucholi oraz parterem projektu – Komendą Powiatową Policji w Tucholi jest w trakcie realizacji projektu pt. „Powiat Tucholski zagrożenia w sieci widzi, na nie reaguje, przeciwdziała i społeczeństwo edukuje” dofinansowanego z „Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem Bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2016 i 2017”.

Coraz więcej kluczowych aspektów życia społecznego i gospodarczego przenosi się do cyberprzestrzeni. Dlatego bardzo ważne jest zbudowanie efektywnego systemu bezpieczeństwa oraz podejmowanie interdyscyplinarnych działań w obszarze prewencji
i łagodzenia skutków cyberprzemocy oraz edukowanie w tym zakresie szczególnie dzieci
i młodzieży. Równie bardzo istotnym zagadnieniem jest edukowanie społeczeństwa na temat funkcjonowania Centrów Powiadamiania Ratunkowego oraz prawidłowego korzystania
z numeru alarmowego 112.

W dniach 18-19 października przeprowadzone zostały pierwsze spotkania edukacyjne
z młodzieżą Gimnazjum Nr 1 w Tucholi. Oficjalnie rozpoczął je Pan Maciej Korda Sekretarz Powiatu Tucholskiego, Pani Anna Toby Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi, p.o. Komendant Powiatowej Policji w Tucholi nadkom. mgr Wiesław Gapa oraz  przedstawiciele z Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Kujawsko Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy, którzy w dalszej części prowadzili cały dzień zajęcia z numeru alarmowego 112: Pani Małgorzata Wysocka- Brunka- Zastępca Kierownika Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Bydgoszczy, Pan Piotr Kozłowski- Kierownik Oddziału do spraw organizacji, logistyki i współpracy, Pan Szymon Borkowski- operator numeru alarmowego 112. Zajęcia z cyberprzemocy prowadzili: Pan Ireneusz Ruszczyk- z Zespołu Łączności i Informatyki KPP w Tucholi oraz st. sierż. Bartosz Wiese- referent Zespołu do spraw Profilaktyki Społecznej, Wykroczeń Nieletnich i Patologii WPiRD KPP w Tucholi .  Prowadzący spotkania to osoby, które na co dzień zajmują się omawianą problematyką. Spotkania odbywały się w VI grupach około 50 osobowych od godz. 8.50- 14.45 w Sali Multimedialnej Książnicy Tucholskiej. Każda grupa miała po 45 minut zajęć
z cyberprzemocy i numeru alarmowego 112. Większość młodzieży wykazywała bardzo duże zainteresowanie omawianymi tematami, zadawali pytanie, brali aktywnie udział w zajęciach. Młodzież wypełniała ankiety przed i po zajęciach. Już po analizie ankiet z dwóch pierwszych dni spotkań jest widoczna potrzeba organizowania takich spotkań edukacyjnych wśród młodzieży. Zajęcia odbędą się we wszystkich szkołach na terenie powiatu tucholskiego i potrwają do 14 grudnia br.

dsc_1257 dsc_1255 dsc_1251 14803312_1138105966267405_1025028730_o 14796192_1138105576267444_1945490452_odsc_1282

dsc_1265 dsc_1287 dsc_1260 dsc_1270 dsc_1269