PFRON

POWIAT TUCHOLSKI/POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W TUCHOLI INFORMUJE,

ŻE WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W USTAWIE

Z DNIA 27 SIERPNIA 1997 R. O REHABILITACJI ZAWODOWEJ I SPOŁECZNEJ

ORAZ ZATRUDNIANIU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ZE ŚRODKÓW

PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

NA ROK 2021 R. WYNOSI: 1 938 958 ZŁ