PFRON 2022 rok

 

Po prawej stronie znajdą Państwo listę zadań realizowanych z budżetu państwa lub z państwowych funduszy celowych.

 

PFRON

 

POWIAT TUCHOLSKI/POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W TUCHOLI INFORMUJE,

ŻE WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W USTAWIE

Z DNIA 27 SIERPNIA 1997 R. O REHABILITACJI ZAWODOWEJ I SPOŁECZNEJ

ORAZ ZATRUDNIANIU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ZE ŚRODKÓW

PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

NA 2021 ROK WYNOSI: 2.056.246,00 ZŁ