ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU 2016

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w kwietniu ogłosiło konkurs na plakat z okazji Dnia Dziecka pt. „Dziecięce marzenia” dla dzieci ze szkół podstawowych. Patronat honorowy nad konkursem na plakat objęła w tym roku Pani Halina Janowska – Giłka Kawaler Orderu Uśmiechu.

Do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi do dnia 29 kwietnia 2016 r. wpłynęło 116 prac wykonanych przez dzieci, które wykazały się dużą starannością oraz pomysłowością w przygotowaniu prac.

Dnia 5 maja 2016 roku w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi komisja wybrała pracę na plakat promujący Powiatowy Dzień Dziecka, po 3 pierwsze miejsca w dwóch kategoriach wiekowych oraz przyznała dwa wyróżnienia

Zwycięzcy zostaną nagrodzeni nagrodami rzeczowymi natomiast pozostali otrzymają drobne upominki. Wręczenie nagród odbędzie się 4 czerwca 2016 roku na Powiatowym Dniu Dziecka. Patronat honorowy nad tym wydarzeniem objął w tym roku Rzecznik Praw Dziecka Pan Marek Michalak oraz Starosta Tucholski Pan Michał Mróz.

Wszystkie dzieci serdecznie zapraszamy do odbioru nagród a zwycięzcom GRATULUJEMY!

Skład komisji:

  1. Anna Toby
  2. Halina Janowska – Giłka
  3. Alina Kowalska – Wamka
  4. Magdalena Kurpinowicz
  5. Maciej Korda

 

PRACA NA PLAKAT PROMUJĄCY DZIEŃ DZIECKA – Paweł Kujawa, klasa II, SP Klonowo

KATEGORIA WIEKOWA klasa I – III

PIERWSZE MIEJSCE – Amelia Falkowska, klasa I, SP Kiełpin

DRUGIE MIEJSCE – Edyta Glama, klasa III, SP Iwiec

TRZECIE MIEJSCE – Aleksandra Ostrowska, klasa II b, SP Lubiewo

WYRÓŻNIENIE – Piotr Lewandowski, klasa II, SP Lińsk

KATEGORIA WIEKOWA klasa IV – VI

PIERWSZE MIEJSCE – Miłosz Zabrocki, klasa V, SP Kiełpin

DRUGIE MIEJSCE – Norbert Jarząbek, klasa VI, SP nr 5 Tuchola

TRZECIE MIEJSCE – Monika Czerwińska, klasa IV b, SP Bysław

WYRÓŻNIENIE – Patrycja Chwastyniak, klasa VI, SP Kiełpin

 

NAGRODZONE PRACE PREZENTUJEMY W NASZEJ GALERII

POZOSTAŁE PRACE PRZESŁANE NA KONKURS (KLASA I – III) PREZENTUJEMY W NASZEJ GALERII

POZOSTAŁE PRACE PRZESŁANE NA KONKURS (KLASA IV – VI) PREZENTUJEMY W NASZEJ GALERII