PLAKAT NA POWIATOWY DZIEŃ DZIECKA 2016

1264-0-1-oryg

Powiat Tucholski wraz z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi ogłasza konkurs pod patronatem Kawalera Orderu Uśmiechu Pani Haliny Janowskiej- Giłka dla uczniów klas I – III oraz IV – VI  pn. STWÓRZ PLAKAT NA POWIATOWY DZIEŃ DZIECKA
O TEMATYCE– „DZIECIĘCE MARZENIA”

Konkurs przeprowadzony będzie w 2 etapach:

I etap: ogłoszenie konkursu przez dyrektora w szkole podstawowej w klasach 1 – 3 oraz 4 – 6, wybór 3 najlepszych prac ze wszystkich złożonych i przekazanie ich do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi wraz z listą wszystkich dzieci, które przystąpiły do szkolnego konkursu.

II etap: z prac, które wpłyną do PCPR w Tucholi jury wybierze 3 najlepsze, których autorzy otrzymają nagrody rzeczowe a jedna z prac, która zdobędzie I miejsce będzie wykorzystana na plakat promujący Powiatowy Dzień Dziecka, który odbędzie się 4 czerwca 2016r. w godz. 14:00- 18:00 na terenie Zakładu Aktywności Zawodowej w Tucholi. Wszyscy pozostali uczestnicy konkursu otrzymają drobny upominek.

Po 3 najlepsze prace z każdej kategorii wiekowej ze szkół podstawowych można zgłaszać  w terminie do 29 kwietnia 2016r. do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi,  ul. Pocztowa 7, 89 – 500 Tuchola osobiście lub drogą pocztową.

Ogłoszenie wyników nastąpi 6 maja 2016r. na stronie internetowej www.pcpr.tuchola.pl oraz wysłane zostanie drogą pocztową do wszystkich szkół, które zgłosiły prace do konkursu.

Informacji dotyczących Konkursu udziela:

Anna Toby/Agata Frohlke

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

ul. Pocztowa 7

89 – 500 Tuchola

e-mail: pcprtuchola@wp.pl

tel. (052) 559 20 18

Regulamin konkursu

Karta zgłoszeniowa