Projekty PCPR

Projekt dofinansowany był ze środków Programu „Działaj Lokalnie VI” Polsko – Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce” oraz Lokalnej Organizacji Grantowej (TMZC) w Cekcynie.

W ramach projektu przeprowadzone zostały akcje, które miały zwrócić uwagę na potrzebę ciągłych starań o coraz pełniejszą integrację osób niepełnosprawnych ze społeczeństwem. Były to dni poświęcone podnoszeniu świadomości społeczności lokalnej powiatu tucholskiego na temat problemów ludzi niepełnosprawnych.

W ramach projektu zrealizowano następujące działania:

  • Konkurs fotograficzny „Nie jesteś sam – zrozumieć niepełnosprawność”;
  • Akcja „Uwolnijcie chodniki i schody”, podczas której wolontariusze wraz z osobami niepełnosprawnymi koordynowani przez opiekunów, sprawdzali dostępność obiektów użyteczności publicznej w Tucholi pod kątem barier architektonicznych
  • Festiwal piosenki „Baw się z country” i konferencja „Nie jesteś sam – zrozumieć niepełnosprawność”.

Festiwal „Baw się z country”: odbył się 1 grudnia 2009 r. w Tucholskim Ośrodku Kultury i cieszył dużym zainteresowaniem.

W festiwalu wzięły udział 22 osoby niepełnosprawne w różnym wieku. Podsumowaniem projektu była konferencja pt. „Nie jesteś sam – zrozumieć niepełnosprawność”, która odbyła się dnia 5 grudnia 2009r. w Tucholskim Ośrodku Kultury i poświęcona była nowym metodom rehabilitacji”.