Moduł IV

POWIAT TUCHOLSKI/POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W TUCHOLI REALIZUJE PROJEKTY DOFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW PAŃSTOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 

W RAMACH PROGRAMU

„POMOC OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYM POSZKODOWANYM W WYNIKU ŻYWIOŁU LUB SYTUACJI KRYZYSOWYCH WYWOŁANYCH CHOROBAMI ZAKAŹNYMI”

DOFINANSOWANIE: 85.015,00 ZŁ

CAŁKOWITA WARTOŚĆ ZADANIA: 85.015,00 ZŁ

CELEM REALIZACJI PROJEKTÓW JEST WSPARCIE OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ DOTKNIĘTYCH PRZEZ EPIDEMIĘ COVID-19. CEL PROJEKTU JEST REALIZOWANY POPRZEZ DZIAŁANIA MAJĄCE NA CELU POPRAWĘ KONDYCJI FIZYCZNEJ ORAZ PSYCHICZNEJ UCZESTNIKÓW.