Konferencja „Zrozumieć autyzm”

Tuchola_13_wrzesnia_konferencja_Zrozumiec_Autyzm

Szanowni Państwo,

zapraszamy na otwartą Konferencję pn. „Zrozumieć Autyzm”, organizowaną w ramach Programu Pomocy Osobom Autystycznym z Terenów Wiejskich oraz Ich Rodzinom „Zrozumieć Autyzm”, który objęty został patronatem przez Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego Pana Piotra Całbeckiego.

Konferencja odbędzie się dnia 13 września 2016 r.

w godzinach od 10.00 do 13.30

Sali Multimedialnej w Książnicy Tucholskiej, ul. Pocztowa 7

Konferencję honorowym patronatem objął Starosta Tucholski

Uczestnicy spotkania zapoznani zostaną z problematyką autyzmu. Pokazane zostaną przykłady dobrych praktyk i sposoby budowania systemu wsparcia dla osób z autyzmem i ich rodzin. Podczas spotkania przedstawiony zostanie Program Pomocy Osobom Autystycznym z Terenów Wiejskich oraz Ich Rodzinom – „Zrozumieć Autyzm”, którego celem jest dokonanie diagnozy potrzeb leczniczo-terapeutycznych, edukacyjnych i socjalnych w odniesieniu do osób dotkniętych autyzmem oraz organizowanie pomocy dla nich i ich rodzin. Istotnym elementem Programu „Zrozumieć Autyzm” jest propagowanie wiedzy na temat autyzmu, organizowanie pomocy w środowisku lokalnym dla osób z autyzmem i ich rodzin, prowadzenie bezpłatnych szkoleń z terapii behawioralnej dla specjalistów pracujących z osobami z autyzmem, a także rodziców i opiekunów oraz szerzenie wiedzy dotyczącej autyzmu wśród osób bezpośrednio stykających się z tym problemem na gruncie zawodowym: lekarzy, nauczycieli, pracowników pomocy społecznej na szczeblu gminnym i powiatowym, oraz działania na rzecz bezpośredniej pomocy osobom z autyzmem i ich rodzinom z terenów wiejskich.

Prosimy o potwierdzenie udziału w konferencji do 12 września telefonicznie (52) 55 920 18
lub na adres e-mail: pcprtuchola@wp.pl

Program konferencji „Zrozumieć Autyzm” 13 września 2016 r.
Sala Multimedialna w Książnicy Tucholskiej
ul. Pocztowa 7,  89-500 Tuchola

10.00-10.15 Powitanie – Starosta Tucholski
10.15-10.20 Kampania Społeczna Stowarzyszenia Pomocy Osobom Autystycznym na rzecz dorosłych osób z autyzmem – pięciominutowy film
10.20-10.40 Program „Zrozumieć Autyzm” – Emilia Ludwiczak – koordynator Programu Zrozumieć Autyzm w Województwie Kujawsko-Pomorskim
10.40-11.00 Sytuacja osób z autyzmem w powiecie tucholskim ze szczególnym uwzględnieniem form wsparcia dla dzieci i młodzieży – Renata Gramowska – dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Tucholi
11.00-11.30 Różne ścieżki edukacyjne osób z autyzmem – Beata Blok i Zofia Brzeska – superwizorki behawioralne w Specjalnym Ośrodku Rewalidacyjno Wychowawczym dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem w Gdańsku
11.30-11.45 Przerwa
11.45-12.00 Terapia neurologopedycza dzieci ze spektrum autyzmu – prelekcja – Izabela Jankowska neurologopeda Specjalistyczny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Tucholi
12.00-12.30 Zespół Aspergera – diagnoza i formy pomcy – Barbara Golasik – terapeuta behawioralny ze stowarzyszenia ASPI z Bydgoszczy
12.30-12.45 Osoby z autyzmem po 24 roku życia – Kampania Społeczna na rzecz Dorosłych Osób
z Autyzmem
Emilia Ludwiczak – koordynator Programu Zrozumieć Autyzm
w Województwie Kujawsko-Pomorskim
12.45-13.00  Specjalistyczne Usługi OpiekuńczeAnita Czerniecka – koordynator Programu Zrozumieć Autyzm w Województwie Warmińsko-Mazurskim
13.00-13.20 Realizacja Specjalistycznych Usług Opiekuńczych w powiecie tucholskim – Marcelina Różycka-Wolska – psycholog Spółdzielnia Socjalna „Progres”
13.20-13.30 Podsumowanie spotkania