Kolejne spotkanie edukacyjne dla osób starszych i niepełnosprawnych

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi informuje, że w ramach kontynuacji rządowego Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem Bezpieczniej” im. Władysława Stasiaka na lata 2016 i 2017 w dniu 28.11.2017 w Tucholskim Ośrodku Kultury w godzinach 1000 – 1230 w połączeniu z obchodami Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych odbyło się kolejne spotkanie edukacyjne dla osób starszych i niepełnosprawnych.

W spotkaniu udział wzięli członkowie Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków Oddział w Tucholi, Polskiego Związku Niewidomych Koło Powiatowe w Tucholi, Stowarzyszenia Rodziców Dzieci Specjalnej Troski, członkowie kół powiatowych Emerytów, Rencistów i Inwalidów, członkowie Uniwersytetu III Wieku, uczestnicy Warsztatów Terapii Zajęciowej w Tucholi i Środowiskowego Domu Samopomocy w Tucholi oraz dzieci i młodzież z Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Tucholi.

Spotkania edukacyjne dotyczyły zagrożeń w sieci, problemu fałszywych umów i faktur, oszustw metodą „na wnuczka” oraz bezpieczeństwa w domu – dotyczące tlenku węgla – skąd się bierze czad i dlaczego jest tak niebezpieczny, jak zapobiegać zatruciom, jakie są objawy.

Zajęcia prowadzili:

Ireneusz Ruszczyk z Zespołu ds. Łączności i Informatyki – Komenda Powiatowa Policji w Tucholi,

st.kpt. Łukasz Grugel – Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Tucholi.